MWT 75.4

754

Följande ingår i multifunktionstanken:

 • Solfångarslinga 10 eller 15 meter
 • Tappvarmvattenslinga 20+20 meter
 • Säkerhetsventiler
 • Elpatron 3kW
 • Uttag för extra elpatron
 • 2 st termometrar
 • 4 st extra dykrör för anslutning av extra temperaturgivare, för externa värmekällor som t ex solfångare.

Extremt kostnadseffektivt värmesystem

Genom att ansluta en värmepump t.ex ES AWH till en ES Multifunk­tionstank skapas förutsättningar för ett mycket modernt energisystem, där ES välutrustade multifunk­tionstank blir navet i husets nya och moderna värmesystem.

Genom tankens dubbla tappvarmvat­tensslingor, totalt 40 m, får man ett ytterst kostnadseffektivt värmesystem som omfattar både tappvarmvatten och husuppvärmning.
En befintlig panna kan användas som reserv­kapacitet genom att dockas via multifunk­tionstankens många anslutningsmöjligheter.

Framtidssäkert energisystem

Genom alla kombinationsmöjligheter blir ES energisystem mycket effektivt och framtidssäkert:

 • Förberedd tank för solvärme via förmonterad solvärmeslinga.
 • Förberedd för befintliga och framtida ener­gieffektiva värmekällor genom de många anslutningsmöjligheterna i tanken.
 • ES multifunktionstank är konstruerad med senaste teknik och är mycket välisolerad för att tillgodose maximal energibesparing.

Termostatstyrt elpatron

Multifunktionstanken har en termostatstyrd elpatron på 3 kW med reglering från 30-70 C som ökar tappvarmvattentemperaturen.
Elpatronens placering i tankens övre del gör att den verkar oberoende av andra värmekäl­lor som tillkopplas tanken och är en reserv­kraft som har som funktion att sörja för att temperaturen i toppen av tanken är hög nog för att leverera varmt tappvarmvatten.
Elpatronen i toppen av tanken är inte anpas­sad för att täcka hela värmebehovet i ditt vattenburna uppvärmningssystem. Uppvärm­ningen måste knytas till en extern värmekälla såsom en värmepump, solfångare, eller befintlig el- eller oljepanna som är anpassad efter husets totala värmebehov. Multifunk­tionstanken lagrar effektivt energin från husets värmekällor och bidrar till att minska förbrukningen för husuppvärmning såväl som tappvarmvattenproduktion.
ES Multifunktionstankar har dessutom även ett strategiskt placerat extra uttag R50 för el­patron i tankens nedre del, där man kan sätta in ytterligare en elpatron upp till 6 kW om inte befintliga värmekällor klarar husets totala värmebehov och mer kapacitet önskas.

Snabbfakta

 • Multifunktionstankarna kan anslutas till en mängd energikällor såsom:
  • Vattenmantlad kakelugn, kökspanna, braskamin, pelletskamin
  • Luft/vatten värmepump
  • Solfångare
  • Markvärmepump
  • Befintlig olje- eller elpanna
 • Tankarna är anpassade för tillkoppling till i princip alla existerande vattenburna värme­system och värmekällor.
 • Tanken lagrar effektivt energin från husets uppvärmningssystem och bidrar till att mins­ka förbrukningen för både uppvärmningen och tappvarmvatten.
 • Ytterligare energieffektiva värmekällor kan i efterhand anslutas till tanken för att ytterli­gare reducera dina uppvärmningskostnader samt vid behov höja kapaciteten.
 • Hög isolergrad bidrar till minimala värmeförluster.
Teknisk info
Max tryck 10 bar
Max vattentemperatur 95°C
Volym 75 L
Höjd 875 mm
Diameter 476 mm
Innertank och spiraler Rostfritt stål 304 och 316
Ytterhölje Rostfritt stål 304, lackerad
Isolering Polyuretanskum, 100 mm
Vikt - tom 30 kg
Solfångarspiral, kvalitet Rostfritt stål 304
Solfångarspiral, längd 15 m
Solfångarspiral, kapacitet 4,9 kW
Tappvarmvattenspiral 1 och 2 kvalitet Rostfritt stål 304
Tappvarmvattenspiral 1 och 2 längd 20 + 20 m
Tappvarmvattenspiral 1 och 2 kapacitet 13 kW
Elpatron 3 kW

 

hitta_installator

Du är här: Home Produkter Aktuella produkter Multifunktionstankar MWT 75.4