Verksamhet och marknader

Energy Save Nordic AB utvecklar och erbjuder energibesparande produkter. Vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing.
Energy Save koncernen består av bolagen Energy Save Nordic AB, Energy Save AS samt försäljningsbolag i Holland. Bolagen är lönsamma med en positiv marknadsutveckling som finansieras genom organiskt tillväxt. Koncernen är grundad och ägs i sin helhet av fyra medarbetare i verksamheten.

Produkt och konceptutveckling samt systemutvärdering sker i Sverige och Norge under fullständig kontroll av Energy Save bolagen. Produktion och slutmontering av produkter sker med löpande produktions och kvalitetskotroll av ES personal vilket möjliggör generösa produktgarantier.

Energy Save Nordic AB och Energy Save AS marknadsför sedan 2007 sina produkter under varumärket E|S®. Försäljning i norden drivs genom ett strategiskt samarbete med den marknadsledande VVS-grossisten Onninen AB. Produkter i ES varumärke finns i dag att hitta i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland, Litauen och Polen.

onninen

ES värmepumpar testas av oberoende tredje part

För att nå vår målsättning att skapa ett starkt varumärke med produkter som möter de höga skandinaviska kraven på funktionalitet och effekt även vid låga utomhustemperaturer är prestandatester ett mycket viktigt verktyg.

Våra anläggningar är därför fullt testade av Intertek Semko (oberoende testinstitut) enligt standarden EN 145 11.  Det är dessa testvärden som vi också anger i marknasföring och all produktinformation.

Testmetoden möjliggör jämförelser av våra anläggningar med andra fabrikat där vi kontinuerligt strävar efter att leverera mer effekt och besparing än konkurrenterna till ett attraktivt pris.

Löpande testning och kompletta RoHS certifikat och rapporter genoförs och utställs av Den Norske Veritas (DNV).
Löpande testning och kompletta CE certifikat och rapporter (LVD, EMC) genomförs och utställs av Intertek Semko (ITS).

dnvintertek

Du är här: Home Kontakt