MWT 500.4

500L-water-tank2Följande ingår i multifunktionstanken:

 • Solfångarslinga 10 eller 15 meter
 • Tappvarmvattenslinga 20+20 meter
 • Säkerhetsventiler
 • Elpatron 3kW
 • Uttag för extra elpatron
 • 2 st termometrar
 • 4 st extra dykrör för anslutning av extra temperaturgivare, för externa värmekällor som t ex solfångare.

Extremt kostnadseffektivt värmesystem

Genom att ansluta en värmepump t.ex ES AWH till en ES Multifunk­tionstank skapas förutsättningar för ett mycket modernt energisystem, där ES välutrustade multifunk­tionstank blir navet i husets nya och moderna värmesystem.

Genom tankens dubbla tappvarmvat­tensslingor, totalt 40 m, får man ett ytterst kostnadseffektivt värmesystem som omfattar både tappvarmvatten och husuppvärmning.
En befintlig panna kan användas som reserv­kapacitet genom att dockas via multifunk­tionstankens många anslutningsmöjligheter.

Framtidssäkert energisystem

Genom alla kombinationsmöjligheter blir ES energisystem mycket effektivt och framtidssäkert:

 • Förberedd tank för solvärme via förmonterad solvärmeslinga.
 • Förberedd för befintliga och framtida ener­gieffektiva värmekällor genom de många anslutningsmöjligheterna i tanken.
 • ES multifunktionstank är konstruerad med senaste teknik och är mycket välisolerad för att tillgodose maximal energibesparing.

Termostatstyrt elpatron

Multifunktionstanken har en termostatstyrd elpatron på 3 kW med reglering från 30-70 C som ökar tappvarmvattentemperaturen.
Elpatronens placering i tankens övre del gör att den verkar oberoende av andra värmekäl­lor som tillkopplas tanken och är en reserv­kraft som har som funktion att sörja för att temperaturen i toppen av tanken är hög nog för att leverera varmt tappvarmvatten.
Elpatronen i toppen av tanken är inte anpas­sad för att täcka hela värmebehovet i ditt vattenburna uppvärmningssystem. Uppvärm­ningen måste knytas till en extern värmekälla såsom en värmepump, solfångare, eller befintlig el- eller oljepanna som är anpassad efter husets totala värmebehov. Multifunk­tionstanken lagrar effektivt energin från husets värmekällor och bidrar till att minska förbrukningen för husuppvärmning såväl som tappvarmvattenproduktion.
ES Multifunktionstankar har dessutom två strategiskt placerade extra uttag R50 för el­patroner i tanken. Där man kan sätta in ytterligare en elpatron upp till 6 kW om inte befintliga värmekällor klarar husets totala värmebehov och mer kapacitet önskas.

Snabbfakta

 • Multifunktionstankarna kan anslutas till en mängd energikällor såsom:
  • Vattenmantlad kakelugn, kökspanna, braskamin, pelletskamin
  • Luft/vatten värmepump
  • Solfångare
  • Markvärmepump
  • Befintlig olje- eller elpanna
 • Tankarna är anpassade för tillkoppling till i princip alla existerande vattenburna värme­system och värmekällor.
 • Tanken lagrar effektivt energin från husets uppvärmningssystem och bidrar till att mins­ka förbrukningen för både uppvärmningen och tappvarmvatten.
 • Ytterligare energieffektiva värmekällor kan i efterhand anslutas till tanken för att ytterli­gare reducera dina uppvärmningskostnader samt vid behov höja kapaciteten.
 • Hög isolergrad bidrar till minimala värmeförluster.
Teknisk info
Max tryck 10 bar
Max vattentemperatur 75 grader C
Volym 500 L
Höjd 1850 mm
Diameter 700 mm
Innertank och spiraler Rostfritt stål 304 och 316
Ytterhölje Rostfritt stål 304, lackerad
Isolering Polyuretanskum, 75 mm
Vikt - tom 120 kg
Solfångarspiral, kvalitet Rostfritt stål 304
Solfångarspiral, längd 15 m
Solfångarspiral, kapacitet 4,5 kW
Tappvarmvattenspiral 1 och 2 kvalitet Rostfritt stål 304
Tappvarmvattenspiral 1 och 2 längd 20 + 20 m
Tappvarmvattenspiral 1 och 2 kapacitet 13 kW
Elpatron 3 kW
RSK nr 6875514
Ca pris inkl moms 24 995:-

 

hitta_installator

Du är här: Home Produkter Aktuella produkter Multifunktionstankar MWT 500.4-3H