Multifunktionstankar

multifunktionstankar

Om du har ett vattenburet värmesystem eller funderar på att bygga ett nytt är det väldigt viktigt att, ur ekonomisk, komfortmässig,
energimässig och miljömässig synpunkt, ha en väl fungerande funktion för uppvärmning, såväl som för tappvarmvatten. En multifunktionstank spelar en mycketvcentral roll för att tillhandahålla en sådan funktion.

Multifunktionstanken kan anslutas till en mängd energikällor:

  • Vattenmantlade energikällor, t ex kakelugn, kökspanna, braskamin och pelletskamin.
  • Luft/vatten värmepump.
  • Solfångare
  • Markvärmepump
  • Tanken är anpassad för tillkoppling till de flesta existerande vattenburna värmesystem och förvärmer även tappvarmvattnet.

Multifunktionstankens flexibilitet resulterar i vid rätt kombination i en väldigt gynnsam lösning både för dig och för miljön. Tanken är konstruerad med den senaste tekniken och är bl.a. mycket välisolerad för att tillgodose maximal besparing.

Tanken har en termostatstyrd el-patron med reglering från 25-70º som ökar tappvarmvattentemperaturen. El-patronen är inte anpassad för uppvärmning av vattnet till ditt vattenburna system. Uppvärmningen måste knytas till en extern värmekälla som en värmepump, solcellspanel, el-patron eller oljepanna. Tanken är byggd på modern teknik för optimal funktion, livslängd och komfort.

Du är här: Home Produkter Aktuella produkter Multifunktionstankar