Press Page

 

Press

Positiv trend för värmepumpar

2022-01-27

2020 har börjat bra för värmepumpbranschen. Försäljningen har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2019. De segment som ökat mest är fastighetsvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

Försäljningen av luftvattenvärmepumpar ökade kraftigt under första kvartalet, + 37 procent. Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har brutits och under första kvartalet ökade försäljningen med 7 procent. För vätska-vattenvärmepumpar ligget försäljningen i nivå med föregående år.

-Än så länge kan vi inte se någon påverkan på försäljningen med anledning av Coronapandemin, men prognosen är att även vår bransch kommer att påverkas negativt säger Per Jonasson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q1
Totalt +8 %
Luft-vattenvärmepumpar +37 %
Frånluftsvärmepumpar +7 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 0 %
 

Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2020 ökade försäljningen inom detta segment med 32 procent.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q1:

Villa Fastighet
Totalt +7 % + 32%
Luft-vattenvärmepumpar +34 %
Frånluftsvärmepumpar +7 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -2 %
 

Under första kvartalet 2020 såldes värmepumpar för 1,9 miljarder kronor i Sverige, vilket är 12 procent mer än motsvarande period 2019.

Källa: Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

Relaterade länkar

Read more

 

Newsletters

2020-03-20

Announcement from Energy Save COVID-19
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.