Press Page

 

Press

ES förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom att lansera värmepumpar med utökad kapacitet

2020-11-02

ES Group utvidgar sin befintliga teknikplattform med 45kW-aggregat. Den nya aggregatstorleken som nu lanseras ökar bolagets konkurrenskraft och möjliggör leveranser av större totala systemeffekter, jämfört med vad som går att nås med dagens 20 kW-aggregat.  bolagets svenska utvecklingscenter produceras också de första Plug-in-Modulerna baserat på den nya teknikplattformen, för leverans till kommande kundprojekt.

– Genom pågående kund- och partnerskapsdialoger inriktade mot dels byggvärmesområdet, dels den pågående energiomställningen mot smarta balanserade nät, ser vi en tydlig fördel av att kunna leverera systemlösningar i större effektlägen. Inom dessa prioriterade segment ser vi en stor potential för bolagets produktkoncept och att tydliga synergier är möjliga att nås i samverkan med olika energiteknikpartners, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.

– Tillsammans med partners kan vi bidra till att möjliggöra en snabbare övergång mot ett fossilfritt energisystem. Tillgången till större grundkapaciteter på aggregatsidan ger också klara kostnadsfördelar vid leverans av större totaleffektnivåer. Den tidigare maximala effektläget flyttas i ett svep från 140kW till 720kW om vi talar om den sammanlagda effekten i ett och samma system.

Den nya aggregatorstorleken har tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan bolaget och dess utvecklings- och produktionspartners. Aggregaten integreras i Bolagets prefabricerade Plug-in-Moduler samt lanseras även genom Bolagets befintliga distributionsnätverk som finns representerat i 18 europeiska länder. Aggregaten kommer där att primärt erbjudas till installatörsledet för att öka Bolagets konkurrenskraft vid leverans till konventionellt platsbyggda värmepumpssystem.Utöver att möjliggöra systemlösningar med större totaleffekter har aggregaten andra tekniska och kommersiella fördelar. Detta eftersom konstruktionen är baserad på så kallad EVI-teknik som kombineras med varvtalsreglerade kompressorer. Förenklat innebär tekniken en utökad möjlighet för kompressorsystemet att upprätthålla den avgivna effekten när utetemperaturen sjunker, vilket minskar behovet av spetsenergi vid stora effektuttag och låga drifttemperaturer. Samtidigt utvidgas temperaturspannet från 50°C till 60°C för den vattentemperatur som systemet kan leverera. Varvtalreglerade så kallade EC-fläktar säkerställer också en låg ljudnivå från aggregaten, vilket blir allt viktigare ur ett kundperspektiv. Detta bidrar sammantaget till att göra värmepumpstekniken och bolagets Plug-in-Moduler mer konkurrenskraftiga vid anslutning till värmesystem med behov av högre framledningstemperaturer, så som exempelvis vid anslutning mot äldre fastigheter och distributionssystem som är dimensionerade för olika typer av fasta, ofta fossila, bränslen.

– Den nya teknikplattformen stärker vårt kunderbjudande vid integrering mot vissa typer av konventionella applikationer som fordrar mycket effekt och höga vattentemperaturer. Båda faktorerna, effekt och temperatur, stärker vårt erbjudande mot byggvärmesegmentet, men framför allt stärks konkurrenskraften för våra innovativa produktkoncept mot vår potentiellt största marknad, det vill säga EU-marknadens pågående energikonvertering från naturgas- och koleldning i befintligt fastighetsbestånd, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.