slider image

ES HeatBox Air

HeatBox Air är en prefabricerad, mobil värmepumpsmodul kombinerad med ett ventilationsaggregat vilken kan förse byggnader, byggarbetsplatser eller lagerlokaler med temporrär värme eller kyla via mekanisk ventilation.

 

Prefabricerad komplett energicentral innehållande allt som normalt platsbyggs i teknikrummet

The HeatBox modules are recommended for achieving considerable energy cost reductions in urban environments where, for example, diesel heaters are not viable or when the available district heating or electricity power is not sufficient.

 

HeatBox Hydro används med fördel då avsevärda kostnadsreduceringar för använd energi krävs eller i stadsmiljöer där exempelvis dieselvärmare inte är gångbara eller när fjärrvärme- eller eleffekten inte är tillräcklig.

 

  • Produktens möjlighet till mobilitet öppnar för nya applikationer.
  • Flyttas och installeras enkelt med normala lastfordon
  • Ansluts, för permanenta installationer, enkelt till elförsörjning och husets befintliga värmesystem.
  • För permanenta installationer erhålls frigjorda ytor för andra nyttoändamål, sänkta driftskostnader, ett ökat fastighetsvärde samt stärkt miljöprofil.
  • Ersätter dagens omständliga, tidskrävande och kostsamma installationsprocesser med många mellanhänder och omfattande samordningsbehov
  • För temporär värme, och specifikt byggvärme med en förbättrad styrning och klimatkontroll, kan kostnaden halveras och CO2-avtrycket drastiskt minskas

 

Plug-in-konceptet

 

Kontakta mig
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner