Om bolaget

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med prefabricerade och portabla värme- och energicentraler vill ES Group förbättra dagens byggprocesser, både vad gäller effektivisering och hållbarhet.

Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck.

 

– ”Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska bidra till att uppnå klimatmålen”, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group.

 

Bolagets nettoomsättning uppgick till 43,5 MSEK under räkenskapsåret 2019/20. Omsättningen under det första kvartalet 2020/21 uppgick till 13,3 MSEK (9,0) en ökning med 48% jämfört med samma period föregående år. Bolagets målsättning är att under 2021/22 omsätta 100 MSEK och då vara kassaflödespositiva.

I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar i 18 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, för kommersiella fastigheter. Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras.

Det är inom området för temporär värme, och specifikt uppvärmning och torkning av fastigheter under byggnation, som bolaget identifierat den snabbaste vägen till marknaden för Plug-in-Modulen. Uppvärmning under byggfasen är centralt för arbetsmiljön och för att undvika att bygga in fukt. Idag används oftast eldrivna byggfläktar eller dieselaggregat. Genom att istället använda Plug-in-Moduler kan ledtider reduceras, energikostnaden halveras och CO2-avtrycket minskas drastiskt under byggfasen.

ES Group har genom ett samarbete med producenten Amitime i Kina etablerat en effektiv och dynamisk utvecklings- och tillverkningsplattform. Resultatet av utvecklingen har, ur ett europeiskt såväl som globalt perspektiv, gjort produkterna mycket konkurrenskraftiga och kommersiellt gångbara, vilket ytterligare bidragit till att stärka ES Groups marknadsposition.

ES Group hos Aktiespararna –
Temakvällen om förnyelsebar energi 9 februari 2021

VDs anförande från årsstämman 2021-08-31
Fredrik Sävenstrand, VD, och Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller

Intervju med bolagets VD, Fredrik Sävenstrand

ES Group hos Aktiespararna

Redeye Technology Day 2021

ES Group hos Aktiespararna

Energy Save at Redeye Initiate

CEO Fredrik Sävenstrand and CFO Helena Wachtmeister presents the company at Redeye Initiate 8th of december 2021

Watch the presentation here

ES Energy Save Holding AB (publ)’s strengths and competitive advantages

Energy Save has an established business with sales in 22 European markets
Energy Save has established customers and selected distributors who represent Energy Saves operations in 22 European markets. The company has developed and delivered more than 12,000 heat pumps in the residential segment since 2009 and over 200 heat pump units for commercial properties since 2013.

Industrializes a craft industry
Conventional solutions with site-built technology rooms with heat pumps require cumbersome, time-consuming and costly installation. There, the Plug-in Module means a significant streamlining as the entire craft process is industrialized. And through better energy performance and lower operating costs, the Plug-in Module provides large savings and increased property values ​​both in new production and in existing properties.

Digitizes / Automates consultant-driven processes
Energy Save has developed a digital configuration tool that in no more than a few days gives potential customers a complete survey of a property’s heating needs and what solutions are required to meet it. This replaces consulting efforts that previously required several weeks of work.

The heat pump market in general and the real estate segment in particular are expected to grow both in Sweden and internationally
Air-to-water heat pumps are judged to have the greatest growth potential of the various heat pump types. Energy Save has fo a long time invested in and developed air-to-water heat pumps and is now focusing on processing the property segment. Sweden is today a leader in heat pump use. If Europe were to reach the same positive development curve in sales of air-to-water heat pumps as Sweden has had over the past 15 years, the European market for heat pumps would be five times as large.

Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.