Press Page

 

Press

2022-06-23

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2021-2022

2022-06-13

Energy Save presenterar bolaget på Småbolagsdagarna

2022-06-03

Energy Save driver på digitaliseringen inom innovativa värmepumpssystem

2022-05-27

Energy Save bygger miljöriktig och flexibel Smart Grid installation i EU-projekt

2022-05-13

Energy Save har levererat till Universeums unika visualiseringslabb

2022-05-04

Energy Save får uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone OY

2022-05-02

Energy Save skapar skalbarhet genom samarbetsavtal med AQ Group

2022-05-02

Energy Save flyttar bolagsstämman

2022-04-08

Energy Save har tagit emot ett flertal ordrar på totalt 36,5 MSEK

2022-04-01

Framgångsrikt prototypsystem med bränslecell och värmepumpscentral

2022-03-22

ES Energy Save genomför en riktad nyemission och tillförs 23,7 MSEK i syfte att lansera nytt affärsområde med fokus på fortsatt digitalisering och internationell expansion

2022-03-18

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2021-31 jan 2022

2022-02-07

Energy Saves patentansökan för Plug-in-Moduler godkänns i USA

2022-02-03

Energy Save fortsätter att rekrytera

2021-12-07

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj-31 okt 2021

2021-12-03

Energy Save presenterar bolaget på Redeye Initiate

2021-12-02

Energy Save tidigarelägger Q2-rapporten

2021-11-25

Energy Save presenterar på Redeye Technology Day 2021

2021-11-23

Energy Save fördubblar kapaciteten i sina värmepumpssystem

2021-10-20

Energy Save tecknar ramavtal med Skanska Rakennuskone i Finland

2021-09-17

Energy Save: Offentliggörande av delårsrapport, Q1 2021/2022

2021-08-31

Kommuniké från årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2021-08-27

Energy Save del av El-Björns nya affärsområde

2021-08-10

Rättelse: Energy Saves årsredovisning 2020/2021

2021-08-10

Energy Saves årsredovisning 2020/2021

2021-07-21

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2021-07-05

Patent för Plug-in-Moduler godkänns i Kina

2021-07-02

ES Group välkomnar beslutet om klimatdeklarationer för nya byggnader

2021-06-18

ES Group: Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2020/2021

2021-05-28

Energy Save expanderar i Mälardalen

2021-05-24

ES Group inleder samarbete med Powercell

2021-03-26

ES Group: Offentliggörande av delårsrapport, Q3 2020/2021

2021-03-05

Distributörssavtal i Chile stärker internationell potential för Plug-in-Modulen

2021-02-12

Energy Save och El-Björn inleder försäljningssamarbete – totallösning för klimatsmart byggvärme

2021-02-05

Energy Save på Aktiespararnas temakväll om förnyelsebar energi

2021-02-01

Energy Save utökar med ny distributör i Schweiz

2021-01-21

Bostadsrättsföreningen som pressar värmekostnaden med hjälp av EcoStation från Energy Save

2021-01-14

Samarbetsprojekt stärker Energy Saves position på brittiska marknaden

2020-12-18

Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 december 2020 i ES Energy Save Holding AB

2020-12-18

ES Group: Offentliggörande av halvårsrapport 2020/2021

2020-12-17

ES Group får uppföljningsorder från norska UCO

2020-12-14

Tre nyrekryteringar visar ES Groups väg framåt

2020-11-30

Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2020-11-19

ES Group förstärker styrelsen med Per Wassén

2020-11-02

ES förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom att lansera värmepumpar med utökad kapacitet

2020-10-12

Myndigheternas skärpta krav på byggbranschen gynnar Energy Save – Maskinuthyrningsbolaget Renta visar vägen

2020-10-06

ES Energy Save Holding AB – noteringsemission registrerad hos Bolagsverket

2020-10-05

ES Group har levererat en Plug-in-Modul för byggvärme för test till UCO i Norge

2020-09-29

ES Energy Save Holding AB – Övertilldelningsemission registrerad hos Bolagsverket

2020-09-28

ES Energy Save Holding AB – Lån av aktier i samband med noteringsemission

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.