Press Page

 

Press

2023-03-17

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2022 – 31 jan 2023

2023-02-28

Energy Save sätter fokus på Tyskland genom avtal med strategisk samarbetspartner

2023-02-14

ES Energy Save har genomfört en riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt meddelar delvisa avyttringar av huvudägare och grundare om cirka 127,5 MSEK

2023-02-08

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

2023-01-25

Energy Save utser ny COO

2022-12-09

Energy Save tecknar avtal med samarbetspartner och lägger till Storbritannien som ny marknad

2022-12-09

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 okt 2022

2022-12-05

Energy Save tidigarelägger Q2-rapporten

2022-11-24

Kommuniké från extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-23

Energy Save presenterar på Redeye Technology Day 2022

2022-11-14

Energy Save offentliggör nettoomsättning för andra kvartalet 2022/2023

2022-11-09

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-08

Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-08

ES Energy Save Holding AB avser att ersätta det i årsstämman beslutade incitamentsprogrammet med ett nytt program

2022-10-11

Energy Save adderar flexibilitet och mobilitet genom en ny produkt för temporära energibehov

2022-09-09

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 juli 2022

2022-09-06

Energy Save tidigarelägger Q1-rapporten

2022-09-01

Komplettering: Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-09-01

Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-08-18

Kommuniké från årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-07-28

Energy Saves årsredovisning 2021/2022

2022-07-08

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-06-23

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2021-2022

2022-06-13

Energy Save presenterar bolaget på Småbolagsdagarna

2022-06-03

Energy Save driver på digitaliseringen inom innovativa värmepumpssystem

2022-05-27

Energy Save bygger miljöriktig och flexibel Smart Grid installation i EU-projekt

2022-05-13

Energy Save har levererat till Universeums unika visualiseringslabb

2022-05-04

Energy Save får uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone OY

2022-05-02

Energy Save skapar skalbarhet genom samarbetsavtal med AQ Group

2022-05-02

Energy Save flyttar bolagsstämman

2022-04-08

Energy Save har tagit emot ett flertal ordrar på totalt 36,5 MSEK

2022-04-01

Framgångsrikt prototypsystem med bränslecell och värmepumpscentral

2022-03-22

ES Energy Save genomför en riktad nyemission och tillförs 23,7 MSEK i syfte att lansera nytt affärsområde med fokus på fortsatt digitalisering och internationell expansion

2022-03-18

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2021-31 jan 2022

2022-02-07

Energy Saves patentansökan för Plug-in-Moduler godkänns i USA

2022-02-03

Energy Save fortsätter att rekrytera

2021-12-07

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj-31 okt 2021

2021-12-03

Energy Save presenterar bolaget på Redeye Initiate

2021-12-02

Energy Save tidigarelägger Q2-rapporten

2021-11-25

Energy Save presenterar på Redeye Technology Day 2021

2021-11-23

Energy Save fördubblar kapaciteten i sina värmepumpssystem

2021-10-20

Energy Save tecknar ramavtal med Skanska Rakennuskone i Finland

2021-09-17

Energy Save: Offentliggörande av delårsrapport, Q1 2021/2022

2021-08-31

Kommuniké från årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2021-08-27

Energy Save del av El-Björns nya affärsområde

2021-08-10

Rättelse: Energy Saves årsredovisning 2020/2021

2021-08-10

Energy Saves årsredovisning 2020/2021

2021-07-21

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2021-07-05

Patent för Plug-in-Moduler godkänns i Kina

2021-07-02

ES Group välkomnar beslutet om klimatdeklarationer för nya byggnader

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.