Om bolaget

Energy Save har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med prefabricerade och portabla värme- och energicentraler vill Energy Save förbättra dagens byggprocesser, både vad gäller effektivisering och hållbarhet.

Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck.

 

– ”Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska bidra till att uppnå klimatmålen”, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

 

Bolagets nettoomsättning uppgick till 43,5 MSEK under räkenskapsåret 2019/20. Omsättningen under det första kvartalet 2020/21 uppgick till 13,3 MSEK (9,0) en ökning med 48% jämfört med samma period föregående år. Bolagets målsättning är att under 2021/22 omsätta 100 MSEK och då vara kassaflödespositiva.

I villasegmentet har Energy Save sedan 2009 sålt över 12 000 luft/vatten-värmepumpar i 23 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, för kommersiella fastigheter. Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras.

Det är inom området för temporär värme, och specifikt uppvärmning och torkning av fastigheter under byggnation, som bolaget identifierat den snabbaste vägen till marknaden för Plug-in-Modulen. Uppvärmning under byggfasen är centralt för arbetsmiljön och för att undvika att bygga in fukt. Idag används oftast eldrivna byggfläktar eller dieselaggregat. Genom att istället använda Plug-in-Moduler kan ledtider reduceras, energikostnaden halveras och CO2-avtrycket minskas drastiskt under byggfasen.

Energy Save har genom ett samarbete med producenten Amitime i Kina etablerat en effektiv och dynamisk utvecklings- och tillverkningsplattform. Resultatet av utvecklingen har, ur ett europeiskt såväl som globalt perspektiv, gjort produkterna mycket konkurrenskraftiga och kommersiellt gångbara, vilket ytterligare bidragit till att stärka sin marknadsposition.

ES Group hos Aktiespararna –
Temakvällen om förnyelsebar energi 9 februari 2021

VDs anförande från årsstämman 2021-08-31
Fredrik Sävenstrand, VD, och Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller

Intervju med bolagets VD, Fredrik Sävenstrand

ES Group hos Aktiespararna

Redeye Technology Day 2021

ES Group hos Aktiespararna

Redeye Initiate 2021

Fredrik Sävenstrand och Helena Wachtmeister presenterar Energy Save på Redeye Initiate 8 dec 2021

Se presentationen här

 

Delårsrapport nov 2021-jan 2022

Redeye Investor Forum – 24 mars 2022

Fredrik Sävenstrand och Helena Wachtmeister presenterar Energy Save på Redeye Investor Forum.

Se presentationen här

 

Redeye: Scaling Green Technology – 5 april 2022

Fredrik Sävenstrand och Helena Wachtmeister presenterar Energy Save på Redeye Theme Scaling Green Technology 2022.

Se presentationen här

Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save

Fredrik Sävenstrand intervjuas av Stockpicker, maj 2022.

Se intervjun här

 

Aktiespararnas event Småbolagsdagarna 13-15 juni 2022

Bokslutskommuniké 2021-2022

ES Energy Save Holding AB (publ):s styrkor och konkurrensfördelar

Energy Save har en etablerad affär med försäljning på 22 europeiska marknader

Energy Save har etablerade kunder och utvalda distributörer som företräder Energy Saves verk­samhet på 22 europeiska marknader. Bolaget har utvecklat och levererat mer än 12 000 värmepumpar inom villasegmentet sedan 2009 och över 200 värmepumpsaggregat för kom­mersiella fastigheter sedan 2013.

Industrialiserar en hantverksbransch

Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras. Och genom bättre energiprestanda och lägre driftkostnader ger Plug-in-Modulen stora besparingar och ökade fastighetsvärden både vid nyproduktion och i befintliga fastigheter.

Digitaliserar / Automatiserar konsultdrivna processer

Energy Save har tagit fram ett digitalt konfigureringsverktyg som på högst någon dag ger potentiella kunder en färdig kartläggning av en fastighets uppvärmningsbehov och vilka lösningar som krävs för att tillgodose det. Detta ersätter konsultinsatser som tidigare krävt flera veckors arbete.

Värmepumpsmarknaden i allmänhet, och fastighets­segmentet i synnerhet, bedöms växa både i Sverige och internationellt

Luft/vatten-värmepumpar bedöms ha den största tillväxtpotentialen av de olika värme­pumpstyperna. Energy Save har sedan länge investerat i och utvecklat luft/vatten-värmepumpar och foku­serar nu på att bearbeta fastighetssegmentet. Sverige är idag ledande inom värmepumpsanvändning. Om Europa skulle nå samma positiva utvecklingskurva inom försäljning av luft/vatten-värmepumpar som Sverige har haft under de senaste 15 åren skulle den europeiska marknaden för värmepumpar bli fem gånger så stor.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner