Om bolaget

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom en skalbar och hållbar affär med hybridlösningar och kostnadseffektiva luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den globala energiomställningen. Bolaget har levererat värmepumpar till marknaden sedan 2009 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Energy Save strävar efter att vara förstahandsvalet när det gäller värmepumpslösningar i en expansiv och hårt konkurrensutsatt bransch. Bolaget vill bidra till den globala energiomställningen genom att industrialisera installationsbranschen och digitalisera konsultbranschen samt ta en tätposition i marknadssegmenten Villavärme, Kommersiella fastighetssystem samt Tjänster och eftermarknad.

Bolaget har kostnadseffektiva och patenterade produktkoncept samt ett know-how som gör att bolaget kan svara på det enorma globala behovet av elektrifierad uppvärmning av byggnader – under byggtiden och under hela byggnadens livslängd. Energy Saves styrka ligger i en hållbar och skalbar affär, där bolagets centrala position i värdekedjan säkras av IP-skyddade produkter och en partnerskapsstrategi som bidrar till en stabil och effektiv leverantörs- och distributionskedja.

Energy Save driver teknikutveckling utifrån svenska förutsättningar, har en finansiell bas på den skandinaviska marknaden och ser de europeiska och amerikanska marknaderna som de med störst tillväxtpotential på kort till medellång sikt. Målet är att växa snabbare än marknaden i stort och med samhällsperspektivet att bevara vår planet.

Bolaget har i dag aktiva distributörer i 28 länder.


 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner