Press Page

 

Press

Energy Save utökar sitt distributionsnät i Europa

2023-09-04

ES Energy Save fortsätter att expandera sitt europeiska distributörsnätverk. De två senaste länderna som nu får tillgång till Energy Saves värmepumpsprodukter är Albanien och Bulgarien.

Det är genom partnerskap med distributörer som Energy Save utvecklar sina affärer i Europa. De senaste åren har antalet länder där Energy Saves har distributörer ökat stadigt, och i och med överenskommelsen med bulgariska Promitems Engineering LTD och albanska MultiTech Albania uppgår antalet länder nu till 28.

– Det är verkligen roligt att lägga till Bulgarien och Albanien på vår lista över länder med distributörer. Det är svårt att bedöma vad dessa överenskommelser kommer att betyda, eftersom båda länderna idag har relativt låg köpkraft och en utmanande ekonomisk situation. På sikt är vi hoppfulla eftersom de bägge kommer att behöva utveckla sina respektive energisystem för att leva upp till sina klimatåtaganden genom att konvertera från fossila bränslen mot en grön elektrifiering av värmesektorn, säger Matej Razdevšek som är Key Account Manager för Energy Save och jobbar i Slovenien.

Som EU-land har Bulgarien förbundit sig att leva upp till EU:s klimatmål om att minska utsläppen av koldioxid med 55 procent till 2030 för att år 2050 vara helt klimatneutralt. Att installera energieffektiv värmepumpsteknik som drivs av elektricitet är ett led i den omvandlingen.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.