Press Page

 

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 okt 2022

2022-12-09

ES Energy Save Holding AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2022 – okt 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q2, maj 2022 – okt 2022

Andra kvartalet: augusti–oktober 2022

Nästa års högt satta mål redan uppnådda


• Rörelsens intäkter ökade med 255 procent till 108,8 MSEK (30,7).
• Nettoomsättningen ökade med 272 procent till 109,9 MSEK (29,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,3 MSEK (2,1).
• Periodens resultat uppgick till 15,6 MSEK (1,9).
• Resultat per aktie uppgick till 2,7 SEK (0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 0,7 MSEK (-1,9).
• Tog emot ytterligare uppföljningsorder från norska UCO.
• Lansering av PiM Move, en Plug-in-Modul för temporära energibehov.


Perioden maj–oktober 2022


• Rörelsens intäkter ökade med 298 procent till 161,4 MSEK (40,6).
• Nettoomsättningen ökade med 319 procent till 161,3 MSEK (38,5).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,3 MSEK (-1,7).
• Periodens resultat uppgick till 22,4 MSEK (-2,0).
• Resultat per aktie uppgick till 3,9 SEK (-0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,8 MSEK (-4,1).


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-09 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.