Press Page

 

Press

Energy Save offentliggör bokslutskommuniké för 2023/2024

2024-06-25

ES Energy Save Holding AB (publ) offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2023–30 april 2024. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/finansiella-rapporter/). På hemsidan finns även en film där CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister berättar om bokslutskommunikéns innehåll. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. 

Positiv omsättningsutveckling för tredje kvartalet i rad.


Fjärde kvartalet februari 2024–april 2024

• Rörelsens intäkter ökade med 25 procent till 65,3 MSEK (52,4).
• Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 59,4 MSEK (48,9).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6,5 (−0,0).
• Kvartalets resultat uppgick till –5,6 MSEK (−0,8).
• Resultat per aktie uppgick till –0,8 SEK (−0,1).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 59,1 MSEK (−131,4).

 

Perioden maj 2023 – april 2024

• Rörelsens intäkter minskade med 39 procent till 184,7 MSEK (302,2).
• Nettoomsättningen minskade med 43 procent till 170,6 MSEK (297,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –28,1 MSEK (42,6).
• Periodens resultat uppgick till –27,5 MSEK (32,5).
• Resultat per aktie uppgick till –4,2 SEK (5,0).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –30,5 MSEK (−122,7).

Klicka här för att se Bolagets film om bokslutskommunikén. 


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-25 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.