Press Page

 

Press

2021-01-21

Bostadsrättsföreningen Guldsmeden i Falköping var tidigt ute med att installera Energy Saves prefabricerade energicentral EcoStation i våras. De ser redan en kraftigt reducerad uppvärmningskostnad.

Brf Guldsmeden består av 37 lägenheter i ett attraktivt läge, centralt i Falköping, nära torget och med näringsverksamhet på gatunivå. Fastigheten är byggd i slutet av 1950-talet och styrelsen försöker på olika sätt att göra huset så energieffektivt som möjligt. I våras installerade de Energy Saves prefabricerade energicentral EcoStation.

– Vi har minskat kostnaden för uppvärmning av fastigheten ordentligt. Vår budget för uppvärmning låg på drygt 460 000 kronor men stannade på lite över 260 000 kronor för 2020, säger Rune Arvidsson, Vicevärd, Brf Guldsmeden.

Efter att ha fått bygglov installerades EcoStation vid sidan av fastigheten, snyggt inbyggt bredvid cykelförrådet, och i direkt anslutning till utblåset från husets ventilation.

– På så sätt nyttjar vi eventuell kvarvarande energi i byggnadens avluft och får då en i princip 100-procentig återvinning på ventilationen, säger Niklas Hansson, Projekt och affärsutvecklingschef på Energy Save.

Installationen genomfördes av Lorentzons Styr i Skövde som redan genomfört en del energibesparande åtgärder i byggnaderna. Modulen har varit i full drift sedan i början av juli 2020 och består av fyra luft/vattenvärmepumpar på tillsammans 80 kW. I och med driftsättningen av EcoStation har föreningens köp av el ökat med ca 30 000 kronor sammanlagt under 2020 men resultatet är ändå en betydligt mindre prislapp för värmen. Föreningens försiktiga beräkning är att installationskostnaden för EcoStation betalar sig på åtta år.

Sedan 2003 har fjärrvärme varit indraget i huset och med viss installation i husets befintliga teknikrum kunde EcoStation kombineras med fjärrvärmen, som används som spetsvärmekälla för att klara av de toppar då värmebehovet är som störst.

– Leverantörer av fjärrvärme har ju haft monopol och med alternativa lösningar som den vi valt från Energy Save så blir fjärrvärmen rejält konkurrensutsatt. Det är positivt både för oss som konsumenter och i ett bredare perspektiv för samhället, säger Rune Arvidsson.

Med tilläggsisolering, temperaturstyrning i lägenheter och lokaler, nya fönster och på sikt solceller, blir EcoStation en viktig del i att göra det 60 år gamla huset energieffektivt.

­– Det är en del i vår långsiktiga strategi att ha så liten påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Det är klart att det känns bra för oss som bor här, säger Rune Arvidsson.

– Guldsmeden är ett bra exempel på vad som gör våra produkter attraktiva. Vi bidrar till minskad energiförbrukning i fastigheter, minskade koldioxidutsläpp för samhället och billigare energi. En fördel är också att kunden får mer frihet gentemot energileverantören. Vi vet att det finns fler kunder som både vill minska sitt beroende av fjärrvärme och som vill minska sitt klimatavtryck, säger Niklas Hansson.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Niklas Hansson, Projekt och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.