Press Page

 

Press

Energy Save fördubblar kapaciteten i sina värmepumpssystem

2021-11-23

ES Energy Save Holding AB (publ) utökar kapaciteten i den befintliga teknikplattformen i och med lanseringen av ett nytt aggregat på 90 kW. Det nya aggregatet möjliggör stora systemeffekter och kommer att användas i det moduluppbyggda multivärmepumpssystemet NordFlex samt i Energy Saves Plug-in-Moduler.

Större grundkapacitet på aggregatsidan ger kostnadsfördelar i projekt där det krävs hög totalkapacitet. Energy Saves nya aggregat fördubblar den maximala systemeffekten från 720 kW till 1,4 MW. Samtidigt har styrsystemet byggts ut vilket gör det möjligt att hantera 16 aggregat i ett standardiserat system.

– Den här tekniken gör det möjligt för oss att leverera en mycket efterfrågad kombination av hög effekt och temperatur också vid låga utomhustemperaturer. Vårt nya aggregat gör oss mer konkurrenskraftiga för befintliga fastigheter med äldre, ofta fossileldade, pannor som skall bytas ut, eftersom dessa fastigheters distributionssystem ofta är dimensionerade för högre effekter och temperaturer, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB (publ).

Övergång till elektrifierade, fossilfria energisystem inom EU

Det nya aggregatet innebär stora möjligheter på den europeiska marknaden. EU står inför en omvandling av det befintliga fastighetsbeståndet genom en önskad övergång från naturgas och kol till elektrifierade, fossilfria energisystem.

90 kW-aggregatet har tagits fram tillsammans med Energy Saves utvecklings- och produktionspartners, och bygger på så kallad EVI-teknik i kombination med varvtalsreglerade kompressorer. EVI-tekniken löser det som tidigare varit luft/vattenvärmepumparnas akilleshäl; att effekten sjunker när det blir kallare ute. EVI-tekniken säkerställer nästan samma effekt och maximal vattentemperatur även vid utomhustemperaturer lägre än -15 grader. Detta förstärker även konkurrenskraften mot bergvärme ytterligare.

– Tillsammans med våra partners inom smarta energisystem bidrar vi till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle. Värmepumpstekniken gör det möjligt att hushålla med den gröna el som skapas och styrbarheten erbjuder den flexibilitet som elnäten kommer att kräva för att inte överbelastas, säger Fredrik Sävenstrand.

Lansering genom företagets europeiska distributionsnätverk

Aggregaten lanseras genom Energy Saves befintliga distributionsnätverk för försäljning via det europeiska installatörsnätverket och kommer användas i såväl konventionellt platsbyggda värmepumpssystem som integrerade i bolagets prefabricerade Plug-in-Moduler.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.