Press Page

 

Press

ES Group förstärker styrelsen med Per Wassén

2020-11-19

Styrelsen i ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) kommer att kalla till extra bolagsstämma där Per Wassén nomineras till ny styrelseledamot. Per Wassén kommer närmast från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell där han mellan 2008 och 2015 var styrelseordförande och mellan 2015 och 2020 VD. 

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om inval av Per Wassén till ES Energy Save Holding AB:s styrelse. Kallelsen till stämman kommer att publiceras separat under de kommande dagarna.

Per Wassén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare, dock äger han 13 000 aktier i ES Group, dessa aktier har förvärvats i marknaden sedan bolagets notering på Spotlight Stock Market.

Leif Åkerblad, styrelseordförande i ES Energy Save Holding AB:

– Vi kommer att dra stor nytta av Per Wasséns omfattande erfarenheter, hans kunnande inom energisektorns transformering mot förnyelsebara energisystem och hans breda kontaktnät i branschen. I den exekutiva roll han hade inom Volvokoncernen var han delaktig i utvecklingen av flera applikationsområden, en erfarenhet som väger tungt i hans förtroendeuppdrag hos oss på ES Group. Han är en ytterst kompetent person med stora erfarenheter av att kommersialisera och industrialisera nya verksamhetsgrenar. Vi är mycket glada över att få samarbeta med Per och på våra två största aktieägares vägnar, Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand (genom Project Air AB), och till uppenbar fördel för alla aktieägare, välkomnar jag Per Wasséns nominering till ES Groups styrelse, ES Group.

Per Wassen säger:

– ES Group har samlat ett hårt arbetande team som levererar innovativa och högkvalitativa lösningar inom den pågående energiomställningen. Jag ser ett kompetent och dedikerat team med ett stort driv att uppnå sin vision om att erbjuda bolagets kunder något som är unikt på marknaden. Energimarknaden genomgår ett paradigmskifte och bolagets produkter skapar förutsättningar och synergier mellan olika energitekniker, vilket kommer att krävas för att samhället skall klara utmaningarna i den pågående energiomställningen. Det är spännande att kunna bidra till den utvecklingen där jag gärna vill utmana och hjälpa styrelse och ledning att stärka företagets marknadsnärvaro globalt och att accelerera den pågående industrialiseringsprocessen.

Per Wassén är född 1961 och är svensk medborgare. Förutom tidigare styrelseuppdrag i flera privata företag har han varit vVD Corporate Strategy and Business Development på AB Volvo, Investment Director i Volvo Group Venture Capital, styrelseordförande i PowerCell Sweden AB, och VD och koncernchef i PowerCell Sweden AB. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och en civilekonomexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Per Wassén har för närvarande styrelseuppdrag i Impact Coatings AB. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning, och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsen i ES Group består i dag av Leif Åkerblad, Inge Olausson, Bo Westerberg samt bolagets grundare Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand (Vd). 


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 14:33 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.