Press Page

 

Press

2022-05-04

ES Energy Save Holding AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone OY på ytterligare tre mobila värmepumpscentraler, så kallade Plug-in-Moduler, för användning i Skanskas byggverksamhet på den finländska marknaden.

Byggvärmesegmentet är ett av Energy Saves strategiska tillväxtområden och affären med Skanska Rakennuskone OY utgör en uppföljningsorder enligt villkoren i det ramavtal som tidigare ingåtts mellan parterna.

Plug-in-Modulen är ett komplett system för alla typer av tillfälliga behov av uppvärmning, kylning och torkning av exempelvis nybyggnationer och byggarbetsplatser. Den aktuella leveransen omfattar tre prefabricerade mobila Plug-in-Moduler av modellen ES HeatBox Hydro 90 med luft/vatten-teknik. Den här typen värmepumpscentral är baserade på EVI-teknik vilket möjliggör högt effektuttag och höga framledningstemperaturer också vid låga utomhustemperaturer, vilket ökar produkternas konkurrenskraft inom byggvärmesegmentet.

Skanska Rakennuskone OY har under 2021 köpt och fått leverans av en mobil värmepumpscentral av samma typ som i den nu aktuella beställningen.

– HeatBox Hydro 90 är direkt framtagen för att matcha de tuffa krav som gäller för nordiska byggarbetsplatser och vi är väldigt glada över att Skanska nu väljer att beställa fler enheter efter att ha gjort en grundlig utvädring av både affär och teknik, säger Niklas Hansson, affärsutvecklingschef för Energy Save.

Affären genomförs under det innevarande brutna räkenskapsårets första kvartal (maj till juli 2022) till marknadsvärde enligt en på förhand fastställd volymbaserad prismodell och bidrar positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden. Leverans sker under maj till juni 2022.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 10:42 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, kontakta: Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se, 0724-514343

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.