Press Page

 

Press

2022-04-08

ES Energy Save Holding AB (publ) har erhållit ett antal ordrar på totalt 36,5 MSEK från bolagets distributörer på den italienska, finska respektive danska marknaden. Ordersumman utgörs av produkter inom bolagets affärsområde för kommersiella fastighetssystem såväl som villavärmepumpar. Ordrarna är bindande och skall levereras i omgångar under Q1 och Q2 under det brutna räkenskapsåret 2022/23. Affären omfattar produkter för direktleverans från fabrik och kommer därmed att bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden.

Energy Saves distributörer skalar nu upp sina verksamheter och lägger i ökande omfattning order med direktleverans från fabrik, vilket gynnar bolagets möjlighet till fortsatt expansion.

– Flera av våra distributörer möter just nu en ökad efterfrågan på de nationella marknaderna, bland annat som ett resultat av den pågående europeiska energikrisen. Efterfrågeökningen drivs dessutom av accelererande omställningskrav och de förstärkta incitamenten att snabbt minska olje- och gasberoendet, säger Fredrik Sävenstrand, vd för ES Energy Save Holding AB.

Med ett skandinaviskt varumärke och produktutveckling, samt en tydlig inriktning på luft/vatten- och hybridsystemteknik med fokus på digitalisering och prefabricering, står Energy Save rätt positionerat med rätt produkter i förhållande till europamarknadens behov.

– Vår målsättning är att fortsätta växa snabbare än marknaden i det snabbast växande värmepumpssegmentet, avslutar Fredrik Sävenstrand.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08 12:58 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.