Press Page

 

Press

Idag noteras Energy Save på Nasdaq First North Growth Market

2023-10-06

ES Energy Save Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market och i dag är första handelsdagen. Dagen kommer att inledas med en direktsänd noteringsceremoni. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Nasdaq Stockholm AB meddelade i onsdags att Energy Save uppfyller noteringskraven och godkände bolaget för handel på Nasdaq First North Growth Market. Idag är första dag för handel och Energy Saves B-aktier kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ESGR B med ISIN-kod SE0014428447. Ingen nyemission genomförs i samband med listbytet och bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Direktsänd noteringsceremoni på fredag

Idag kommer Energy Save att delta i en kort noteringsceremoni på Nasdaq som kommer att sändas digitalt: https://vimeo.com/event/1411317/6f4ff7bb35. Livesändningen startar 08.45 och klockan 09.00 ringer bolaget i börsklockan, varefter de första avsluten sker. Hela sändningen avslutas cirka 09.20.

Bolagsbeskrivning

Energy Save har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av noteringen av Energy Saves B-aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Energy Saves hemsida: https://energysave.se/sv/investorrelations/ovriga-dokument/

Rådgivare

Redeye AB är utsedd till bolagets Certified Adviser. MAQs Advokatbyrå AB är bolagets legala rådgivare i samband med noteringen.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och noteras oktober 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.