Press Page

 

Press

Energy Save köper ut minoritetsdelägare från dotterbolag

2023-10-27

ES Systems AB, ett av ES Energy Save Holding AB:s tre svenska dotterbolag, bedriver verksamhet inom affärsområdet Kommersiella fastigheter. Bolaget ägs av ES Energy Save Holding AB med Torbjörn Assarsson och Niklas Hansson som minoritetsdelägare.

I syfte att säkra koncernens IP-rättigheter, kunna satsa offensivt på det kundsegment som har störst tillväxtpotential samt renodla och effektivisera koncernens organisation, har ES Energy Save Holding AB idag skrivit avtal med minoritetsägarna om att köpa deras andelar i ES Systems AB för totalt 12,98 MSEK.

Torbjörn Assarsson äger idag ca 17 procent av dotterbolaget och Niklas Hansson äger ca 5 procent av bolaget. Ersättningen för deras andelar kommer att ske kontant och transaktionen kommer att genomföras omgående. Redovisningsmässigt innebär transaktionen att det inte kommer att redovisas någon minoritetsandel av resultat respektive eget kapital i bolagets finansiella rapporter framöver.

Sammantaget innebär överenskommelsen att koncernen Energy Save får ett 100-procentigt ägande och säkerställer att de resurser som dotterbolaget ES Systems AB har kommer att kunna bidra till utveckling även i koncernens övriga delar samtidigt som bolaget får tillgång till koncernens samtliga resurser, utan att det skapar intressekonflikt.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 08:53 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.