Press Page

 

Press

Energy Save har tecknat nytt ramavtal med El-Björn

2024-06-27

ES Energy Save Holding AB (publ) har förnyat samarbetsavtalet med El-Björn vilket ger utökade möjligheter för bolagen att tillsammans marknadsföra värmepumpslösningar gentemot byggvärmesektorn. Det nya avtalet är ett långsiktigt ramavtal under vilket El-Björn kan göra avrop på nya leveranser.

– Vi har sedan 2021, då det första avtalet slöts, arbetat tillsammans med El-Björn och gemensamt positionerat våra produkter för värme, kylning och torkning inom byggsektorn. El-Björn har kunnat arbeta med produkten och marknadsfört den – vilket bland annat innebar att vi ställde ut tillsammans på NordBygg-mässan, säger Mevludin Divovic-Hadzic, CCO på Energy Save.

Under det tidigare avtalet har Energy Save levererat värmepumpar till El-Björn i avtalad omfattning. Det nya ramavtalet formaliserar samarbetet ytterligare och visar på parternas långsiktiga ambition och förväntningar inom produktområdet.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Helena Wachtmeister, CFO, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: hw (hw@energysave.se)@energysave.se (hw@energysave.se)

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.