Press Page

 

Press

Valberedningen utsedd inför Energy Saves årsstämma 2024

2024-04-18

Valberedningen inför ES Energy Save Holding AB:s (publ) (”Energy Save” eller ”Bolaget”) årsstämma 2024 har nu utsetts.

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Energy Saves valberedning inför årsstämman 2024 bestå av minst tre och högst fyra ledamöter, varav minst två och högst tre ledamöter ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare per den 31 januari 2024. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Inför Bolagets årsstämma 2024 består valberedningen av Lars Solheim (utsedd av Christian Gulbrandsen), Linus Lindström (utsedd av Project Air AB), Richard Torgerson (utsedd av Nordea Funds) samt Per Wassén (styrelsens ordförande). Om inte annat överenskoms mellan valberedningens ledamöter ska valberedningens ordförande vara den ledamot som utsågs av den röstmässigt största aktieägaren, d.v.s. Lars Solheim.

Det är valberedningens uppgift att till årsstämman 2024 lämna förslag till (i) val av ordförande vid stämman, (ii) beslut om antal styrelseledamöter, (iii) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), (iv) val av styrelseledamöter, (v) val av styrelseordförande, (vi) beslut om arvode till revisor, (vii) val av revisor, (viii) beslut om principer för tillsättande av valberedning samt (ix) beslut om principer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@energysave.se senast den 31 maj 2024.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Helena Wachtmeister, CFO, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: hw (hw@energysave.se)@energysave.se (hw@energysave.se)

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.