Press Page

 

Press

Energy Save utser ny vice vd och ny CCO

2023-12-07

ES Energy Save Holding AB (publ) har genomfört en organisationsförändring och samtidigt utsett Yibo Zhao till ny vice vd för koncernen och Mevludin Divovic-Hadzic till ny CCO. 

Efterfrågan på värmepumpssystem växer och det gör också ES Energy Save Holding AB (Publ). För att kunna hantera tillväxten inom bolagets verksamhet har Energy Save inrättat en ny tjänst som vice vd för koncernen och utsett Yibo Zhao till posten.

Yibo Zhao har tills nu varit COO för Energy Save och därmed ansvarat för utveckling av bolagets supply chain, industrialisering och kvalitet. Innan han rekryterades till Energy Save arbetade han som försäljningsansvarig för Asien på bränslecellsföretaget PowerCell och han har också inköpserfarenhet från AB Volvo.

– Mitt nya uppdrag omfattar ett bredare verksamhetsstöd. Det handlar till exempel om att leda organisationen och ansvara för prioriteringar i bolagets interna projekt och resurser. Jag ska leda bolagets arbete för att nå de interna mål som vi har satt upp, säger Yibo Zhao.

Bild: Yibo Zhao

Till tjänsten som CCO på Energy save har Mevludin Divovic-Hadzic utsetts. Mevludin Divovic-Hadzic har tidigare varit affärsutvecklare på dotterbolaget ES Systems och bland annat deltagit i lanseringen av Energy Saves på värmepumpssystem på den brittiska marknaden.

– Vi har nu genomfört en organisationsförändring som ger oss bättre möjligheter att möta den växande efterfrågan på värmepumpar i Europa. Med Yibo Zhao och Mevludin Divovic-Hadzic på plats i sina nya roller kommer vi att kunna skala upp våra ansträngningar för att tillfredsställa kundernas efterfrågan, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save och som även fortsättningsvis kommer att vara ansvarig för bolagets långsiktiga och strategiska utveckling.

Parallellt med organisationsförändringen har Energy Save genomfört ett antal aktiviteter för att göra bolaget än mer relevant som leverantör till kunder på spännande marknader som exempelvis Österrike och Tyskland. Medlemskapet i Wärmepumpe Austria och certifieringen av bolagets produkter som Smart Grid-ready är två exempel som gör stärker affärsmöjligheterna på viktiga marknader.

Bild: Mevludin Divovic-Hadzic

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Helena Wachtmaister, CFO, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: hw (hw@energysave.se)@energysave.se (hw@energysave.se)

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.