Press Page

 

Press

2022-04-01

ES Energy Save Holding AB (publ) och PowerCell Sweden AB (publ) har gemensamt tagit fram ett prototypsystem som kombinerar Energy Saves värmepumpcentraler med PowerCells bränslecellssystem. De tester (Proof of Concept) som bolagen har genomfört bekräftar att synergier både är kraftfulla och möjliga att nå i praktiken.

Systemet bygger på Energy Saves prefabricerade och patenterade Plug-in-Modul HeatBox Hydro 90 som är en komplett mobil värmecentral med en värmepumpseffekt på 90 kW, avsedd för kommersiella applikationer i kombination med PowerCells bränslecellssystem med en effekt på 30 kW som drivs på grön vätgas.

Genom optimering av systemen tillvaratas värmen i bränslecellsstacken, samtidigt som en viss del av den genererade elen används för att driva värmepumpssystemet. Testet av konceptet indikerar en hög verkningsgrad och ett ökat resursutnyttjande.

–  Konceptet skapar stora möjligheter för applikationer med ett kombinerat värme- och elbehov, där tillgången till el är begränsad eller obefintlig, sk. offgrid applikationer. Värme- och elsystem koordineras för att skapa maximal kundnytta. Även kyla kan levereras med hög systemeffektivitet, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

– Energimarknaden genomgår stora förändringar och vi måste bli bättre på att tillvarata synergier. För att möta utmaningarna i den pågående omställningen mot ett fossilfritt samhälle krävs ett systemperspektiv där olika former av grön energiteknik kombineras i hybrida system. På så sätt skapar vi större nytta för både kund och samhälle, och investeringströskeln sänks genom ett bättre resursutnyttjande, säger Andreas Bodén, Senior Vice President och ansvarig för Strategic Sales på PowerCell.

Bolagen avser i kommande steg att genomföra kommersiella fälttester i utvalda kundapplikationer.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.