Press Page

 

Press

Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-09-01

ES Energy Save Holding AB (publ) har genom dotterbolaget Energy Save AS ingått överenskommelse om en uppföljningsorder avseende ytterligare två Plug-in-Moduler till det norska maskinuthyrningsbolaget Utleiecompagniet AS (UCO) som är ett helägt dotterbolag till Skanska AS och är en av Norges ledande maskinuthyrare mot nyproduktionssektorn.

Energy Save har tidigare genomfört leverans av två moduler till den norska maskinuthyraren UCO som är ett helägt dotterbolag till Skanska AS och är en av Norges ledande maskinuthyrare mot nyproduktionssektorn. Utfallet från en testmodul under hösten 2020 resulterat i slutet av det året i en order om ytterligare en Plug-in-Modul, och nu kommer alltså ytterligare en beställning för att utöka sin maskinpark. Den här gången rör det sig om två stycken ES HeatBox Hydro 90.

– UCO har tydligt visat att de vill ligga i framkant när det gäller att minska byggsektorns klimatavtryck, och den uppföljningsorder vi nu får visar att företaget tycker att Energy Saves produkter för miljöriktig byggvärme lever upp till deras krav för det, säger Fredrik Sävenstrand, VD Energy Save.

– Vi har under den senaste värmesäsongen settt att Energy Saves Plug-in-Modul för uppvärmning och torkning under byggnationsfasen ger kunderna mycket stora energibesparingar. Funktionaliteten och kapaciteten överträffar förväntningarna, säger Rune Eriksen, produktchef Byggvärme på UCO.

Den energiomställning som nu pågår i Europa ställer krav på både mer effektiv energianvändning, och på mer miljöriktiga alternativ. Energy Save har produkter som svarar upp mot båda dessa krav, och affären med UCO tar bolaget ett steg till mot en ledande roll inom marknadssegmentet för byggvärme. Segmentet förväntas initialt växa på de nordiska marknaderna som ligger i framkant av utvecklingen, för att därefter efterfrågas i större skala över hela den europeiska marknaden i takt med att byggnationsfasens energianvändning och miljöpåverkan regleras upp för att möta kraven i den europeiska energiomställningen.

– Det känns tryggt att se att vi följer vår affärsplan där affären för Plug-in-Moduler först ska etableras inom byggvärmeområdet för att sedan skalas upp mot nyproduktionsmarknaden och det befintliga fastighetsbeståndet, säger Fredrik Sävenstrand, Energy Save. 

– Det här är ny grön teknik som kunderna efterfrågar, och vi ser att den är här för att stanna, avslutar Rune Eriksen, UCO.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.