Press Page

 

Press

Energy Save har gått med i europeisk branschförening

2024-04-23

ES Energy Save Holding AB (publ) har blivit medlem i EHPA, branschorganisationen för den europeiska värmepumpsindustrin. Medlemskapet ger bättre förutsättningar för Energy Save att fortsätta expansionen i Europa och innebär samtidigt en kvalitetsstämpel på bolagets verksamhet.

Genom medlemskapet i European Heat Pump Association får Energy Save mer branschinformation och bättre insyn i hur den europeiska marknaden utvecklas.

– I och med att EHPA finns på plats i Bryssel får vi information om kommande lagförslag i EU, men också på nationell nivå, tidigare än vad vi annars hade fått, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

– Det gör att vi kommer att kunna agera snabbare och med mer kraft för att stödja våra europeiska distributörer.

Färsk statistik från EHPA[1] visar att 2023 blev första året med minskande försäljning av värmepumpar. Nedgången uppgick till 5 procent och berodde på lägre gaspriser vilket missgynnar eldrivna värmepumpar, men också på nationella beslut som gjorde värmepumpar mindre attraktiva.

– Politiken har ett stort ansvar för branschens utveckling och i förlängningen också på Europas möjligheter att nå klimatmålen. Därför är medlemskapet i EHPA så viktigt för oss. Inte bara för att utvecklingen blir mer förutsägbar, utan framför allt för att vi tillsammans med övriga företrädare vill bidra till den gröna omställningen, säger Fredrik Sävenstrand.

[1] https://www.ehpa.org/news-and-resources/press-releases/pump-it-down-why-heat-pump-sales-dropped-in-2023/

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Helena Wachtmeister, CFO, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: hw (hw@energysave.se)@energysave.se (hw@energysave.se)

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.