Press Page

 

Press

2021-02-12

ES Group och El-Björn ingår samarbete för att erbjuda byggbranschen ett gemensamt produktkoncept; en energieffektiv och grön lösning för rätt byggklimat. Produktkonceptet bygger på att man erbjuder en lösning med ES Plug-in-Modul och El-Björns slang-, fläkt- och styrsystem. Tillsammans tar bolagen en tätposition för att minska byggsektorns klimatavtryck.

– För oss innebär samarbetet med välrenommerade och nytänkande El-Björn ett viktigt strategiskt steg för att etablera våra produkter på marknaden och ger oss ett starkare kundbjudande i och med att en viktig distributionsväg etableras mot det byggsegment som nu med full kraft växer fram för ES Group, säger Niklas Hansson, Affärsutvecklingchef på ES Groups dotterbolag ES Systems.

I byggbranschen växer efterfrågan på klimatsmarta lösningar för att värma och torka ut fastigheter under byggnation. Ledande aktörer i sektorn har börjat använda ES Groups Plug-in-Modul som ett smidigt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för miljöriktig och effektiv värme under byggskedet. Kraven på klimatdeklaration för att minska CO2-utsläppen vid uppförande av byggnader från och med år 2022 driver på utvecklingen.

El-Björn är marknadsledande i att förse arbetsplatser med kraft, ljus och värme och ligger i framkant när det gäller den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet i form av bland annat slang-, fläkt- och styrsystem. ES Groups Plug-in-Moduler säkerställer, genom sin patenterade teknik, en grön och energioptimerad uppvärmning och uttorkning under byggnationsfasen. Tillsammans skapar bolagens produkterbjudande avsevärda CO2-reduceringar jämfört med konventionella byggvärmealternativ, som direktverkande el, gasol eller diesel.

– Energy Save och El-Björn delar samma grundläggande övertygelse om att ökade miljövinster och minskade energikostnader går hand i hand och genom att gifta samman de produktkoncept som bolagen utvecklat var för sig skapas starka synergier och spännande möjligheter, menar Christian Harström, Head of Product & Product Manager på El-Björn.

Byggsektorn står för ca 20 % av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen under produktionsskedet i byggindustrin kommer att vara under luppen i många år framöver.

– Samarbetet med El-Björn bidrar väsentligt till genomförandet av vår affärsplan där vi etablerar en affär för Plug-in-Moduler inom byggvärmesegmentet, för att därefter bygga en affär mot nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter samt vid energimoderniseringar inom det befintliga fastighetsbeståndet, säger Fredrik Sävenstrand, VD på ES Group.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta:  Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se Niklas Hansson, Projekt och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se Christian Harström, Head of Product & Product Manager Connect, christian.harstrom@elbjorn.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.