Press Page

 

Press

Vårt unika verktyg förenklar beslutsprocesser

2022-01-27

Vid sidan av produktutvecklingen av olika energilösningar har vi även tagit fram ett egenutvecklat digitalt verktyg som förkortar beslutsprocessen vid investering i ett nytt värmesystem. Verktyget är en konfigurator som förenklar projektering, energianalys och systemdesign av energilösningen. När dessa processer förkortas från veckor till någon enstaka dag så minskar även kostnaderna i motsvarande utsträckning.

Konfiguratorn ska vara till hjälp för fastighetsägare, byggare, konsulter, arkitekter och andra i det föreskrivande ledet vid framtagandet av skräddarsydda lösningar. Tack vare den automatiserade projekteringen ser vi att tids- och kostnadsbesparingen i planeringsfasen är upp till 80 %. Slutresultatet är en energibesparande lösning som dessutom haft avsevärt lägre investerings- och installationskostnader än traditionellt.

Vår konfigurator baseras på samlade erfarenheter och kunskaper från Sveriges främsta energianalytiker, och består av tiotusentals systemmöjligheter. Genom att mata in uppgifter om byggnaden och dess befintliga system för uppvärmning och inneklimat, energiförbrukning, samt geografisk placering i konfiguratorn så erhålls en individualiserad och skräddarsydd dimensionering och systemritning inklusive komponentlista baserad på vårt ES NordFlex-system för din byggnad.

Eftersom våra lösningar minskar både investerings- och energikostnaderna så behöver beslutet att använda grön och återvinningsbar energi inte bli svårt. Vi vet att energiomställningen i samhället kräver lösningar av det här slaget och med ES Konfigurator har vi gjort det enklare att välja en grönare väg.

För mer info:

Energy Save, Projekt- & affärsutvecklingschef: Niklas Hansson, nh@energysave.se 0724‑51 43 43

Relaterade länkar

Read more

 

Newsletters

2020-03-20

Announcement from Energy Save COVID-19
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.