Press Page

 

Press

Energy Save tecknar licensavtal med Aira

2023-09-15

ES Energy Save Holding AB (publ) har tecknat ett licensavtal med Aira som under de kommande två åren bedöms generera intäkter för Energy Save uppgående till 200–400 MSEK.

I juni 2023 informerade Energy Save om att företaget hade ingått avtal som teknikpartner till clean energy-tech-bolaget Aira. I samband med offentliggörandet meddelade Energy Save att bedömningen var att detta kunde leda till ett fortsatt kommersiellt samarbete. Idag kan Energy Save meddela att ett licensavtal med Aira har tecknats med en initial löptid om fyra år från Airas produktionsstart och att värdet av avtalet uppskattas till 200–400 MSEK under de inledande två åren. Avtalet är gjort på marknadsmässiga villkor som medför sedvanliga marginaler och omfattar licensintäkter såväl som intäkter från produkt- och komponentleveranser.

– Airas ambition är att bidra till ett fossilfritt Europa, och Energy Saves teknologiplattform är en del i förverkligandet av det. Den här typen av avtal är exempel på en del av vår strategi, att utveckla attraktiv värmepumpsteknik och genom starka långsiktiga partnerskap nå ut på den europeiska marknaden, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

Energy Saves förväntan är att intäkter från avtalet kommer att börja genereras under Energy Saves tredje kvartal som täcker perioden november 2023 till januari 2024. Energy Save bedömer möjligheten för ytterligare affärsvolymer som goda, men kan i nuläget inte uppskatta omfattningen av eventuella tillkommande intäkter avseende den senare hälften av den fyraåriga avtalsperioden.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-15 08:15 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se Presskontakt hos Aira: press@airahome.com

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.