Press Page

 

Press

2020-12-14

ES Group stärker nu den egna organisationen för att möta ett ökat intresse från marknaden, både för värmepumpar för villor och för de prefabricerade Plug-in-Modulerna för byggvärme och kommersiella fastigheter.

ES Group har anställt tre nya medarbetare som startar sina nya tjänster de kommande veckorna. Pelle Ekblom, som påbörjar sin anställning idag, har titeln Workshop and Project Manager. Det innebär ett ansvar för att leda arbetet med slutmontering av Plug‐in‐Modulerna i Sverige, efter att de byggts klart till drygt 80 procent i Kina.

Staffan Selander kliver i mitten av januari ombord som Energiingenjör. Hans roll handlar om att vara ett projekteringsstöd i säljprocessen och att med sin tekniska expertis ge kvalificerade svar på de många projektförfrågningar som kommer från potentiella kunder inom bygg- och fastighetssektorn.

ES Groups grundaffär är luft/vatten-värmepumpar riktade till villor och för att möta ett ökat internationellt intresse för dessa produkter har Edit Ferenczi anställts som logistiker från och med första veckan i januari.

– De tre områden där vi nu stärker vår organisation med ytterligare kompetens tydliggör var vi står nu och vår fortsatta tillväxt framåt. Vi förbättrar vår logistik eftersom vi ser en ökad efterfrågan från kunder utomlands och stärker vår kapacitet med en energianalytiker för att möta det växande antalet förfrågningar från bygg- och fastighetssektorn, gällande att använda våra Plug-in-Moduler, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.
– Med en ny Workshop Manager kan vi också öka produktionstakten för modulerna och samtidigt snabba på versionsutvecklingen av de prefabricerade modulerna, det vill säga anpassa dem utifrån om de ska användas för byggvärme eller som energicentral i en färdig fastighet.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.