Press Page

 

Press

Energy Save offentliggör nettoomsättning för andra kvartalet 2022/2023

2022-11-14

Under det andra kvartalet augusti – oktober 2022 i det brutna räkenskapsåret maj 2022 – april 2023 uppgick den redovisade nettoomsättningen i koncernen ES Energy Save Holding AB (publ) till 110,0 MSEK (29,6). Det är en ökning på 272 procent mot jämförelsekvartalet. Koncernen var lönsam på EBIT-nivå under kvartalet.

Den ackumulerade nettoomsättningen för perioden maj – oktober 2022 uppgick till 161,3 MSEK (38,6). Jämfört med första halvåret under föregående år var ökningen 318 procent.

Koncernen publicerar delårsrapport för perioden maj – oktober 2022 den 16 december 2022.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-14 09:37 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.