Press Page

 

Press

ES Group inleder samarbete med Powercell

2021-05-24

ES Group och Powercell Sweden AB har signerat ett inledande samarbetsavtal. De två västsvenska teknikbolagen avser att testa och utvärdera möjliga synergier baserat på att kombinera bolagens respektive produkter. 

Samarbetet kommer att bedrivas i projektform för att tillsammans ta fram och testa ett prototypsystem som kombinerar ES Groups värmepumpcentraler med Powercells bränslecellssystem. 

– Vi är två bolag som på var sitt håll utvecklat patenterad teknik och koncept med stor nytta för den hållbara energiomställning som pågår i samhället. Utvecklingen skapar stora möjligheter för det vi kallar decentraliserade integrerade energisystem, där värmesystem och eltillgång koordineras för att skapa maximal nytta för enskilda såväl som för elnätstrukturen och för samhället. Det här samarbetet syftar till ett pilotprojekt där vi vill undersöka de potentiella synergier som vi idag ser mellan våra respektive teknikplattformar, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group. 

 – Energimarknaden genomgår stora förändringar för att möta utmaningarna i den pågående omställningen mot ett fossilfritt samhälle och vi vill titta närmare på vilka möjligheter som finns genom att kombinera båda bolagens produkter, säger Andreas Bodén, försäljningschef på Powercell.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-24 15:01 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.