Press Page

 

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj – 31 juli 2023

2023-09-15

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj-juli 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kortsiktig inbromsning i ett kvartal som präglas av investeringar för att säkra långsiktig tillväxt.

Första kvartalet: maj–juli 2023
• Rörelsens intäkter minskade med 44 procent till 29,4 MSEK (52,6).
• Nettoomsättningen minskade med 47 procent till 27,4 MSEK (51,4).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –8,7 MSEK (7,0).
• Kvartalets resultat uppgick till –8,8 MSEK (6,8).
• Resultat per aktie uppgick till –1,4 SEK (1,2).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –35,2 MSEK (8,1).
• Energy Save blev teknikpartner till Vargasgrundade Aira.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Energy Save förstärkte styrelsen med Maha Bouzeid och Julia Norinder.
• Energy Save utökade sitt distributionsnät i Europa med två nya marknader.
• Licensavtal med Aira signerades.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.