Press Page

 

Press

2022-05-02

ES Energy Save Holding AB (publ) och AQ Enclosure Systems AB (publ), ett dotterbolag inom AQ Group, har undertecknat ett samarbetsavtal för serietillverkning av den patenterade prefabricerade energicentralen HeatBox Hydro 90, och tillverkning av Plug-in-Modulen har redan inletts i Falköping.

HeatBox Hydro 90 gör det möjligt att ersätta tidskrävande, manuell installation av värmepumpssystem med en industrialiserad, fabrikskontrollerad och mer rationell tillverkning. Genom tillämpningen av luft/vatten-teknologin för värmepumpar har Energy Save skapat en mobil och miljövänlig energicentral som öppnar helt nya marknadssegment, exempelvis för miljövänlig uttorkning och uppvärmning under byggnationsfasen. HeatBox Hydro 90 har redan installerats i ett flertal länder och produkten kan vid behov även leverera kyla.

Tillverkningen av Plug-in-Modulen sker i AQ Enclosure Systems anläggning i Falköping. Att sammansättning av modulen sker i Sverige innebär en snabbare process för att gå från produkt- och versionsutveckling mot nya kundapplikationer, till industrialisering samt bättre möjligheter till kontroll under tillverkningen och därmed ökad trygghet.

–  AQ Group har kompetensen, kapaciteten samt den internationella strukturen för att skapa den snabba industrialisering och tillväxt som Energy Save driver. Det fönster som nu öppnats för expansion av vår teknologi, koncept och våra miljöprodukter kan nu utnyttjas fullt ut, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

– Energy Save är en typ av kund som vi gärna samarbetar med, där vi kan göra skillnad. Att få medverka till att möjliggöra skapandet av att nya miljövänliga industrialiserade produkter kommer ut på marknaden är mycket viktigt för oss, och i linje med vår egen strategi, säger Jonas Pellgaard, VD AQ Enclosure Systems AB.

Överenskommelsen mellan Energy Save och AQ Enclosure Systems ligger i linje med Energy Saves operativa modell som går ut på att samverka med partners för en mer kostnadseffektiv, säkrare och snabbare väg till tillväxt.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.