Press Page

 

Press

Medlemskapet i Wärmepumpe Austria påskyndar Energy Saves etablering i Österrike

2023-11-13

ES Energy Save Holding AB (Publ) har blivit medlem i den österrikiska branschorganisationen Wärmepumpe Austria. Medlemskapet ger goda förutsättningar för ökad försäljning på den österrikiska marknaden. 

I september beslutade styrelsen för Wärmepumpe Austria att godkänna Energy Saves medlemsansökan från och med fjärde kvartalet 2023. 

 

– Medlemskapet ger oss två klara fördelar. Dels ger det oss ovärderlig kunskap om villkoren och utvecklingen på den österrikiska marknaden, där ett antal lokala tillverkare har en stor marknadsandel. Dels gör medlemskapet att branschföreningen kommer att kunna hjälpa oss i arbetet med certifiering och registrering, säger Matej Razdevšek som är kundansvarig på Energy Save för bland annat Österrike. 

 

Österrike har ett mycket generöst stödsystem för att ersätta fossilbaserad uppvärmning med elektrifierade värmepumpar. Stödet som idag täcker kostnader upp till 7 000 euro, kommer att utökas till att täcka kostnader upp till cirka 14 000–15 000 euro, vilket för konsumenten innebär att övergången till effektiv och klimatsmart uppvärmning i princip kommer att vara kostnadsfri. 

 

– För att ett bolags värmepumpar ska kunna subventioneras måste de vara EHPA-certifierade och godkända av Kommunal Kredit Public Consulting. I bägge dessa processer får vi stöd från Wärmepumpe Austria att påskynda processen, säger Matej Razdevšek. 

 

Österrikisk EHPA-certifiering och listning som godkänd leverantör är två förutsättningar för att vara en relevant aktör på den österrikiska marknaden. Det godkända medlemskapet i Wärmepumpe Austira beräknas leda till att EHPA-certifiering och uppsättande på KPC-lista kan komma att bli klar under första halvåret 2024. 

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.