Press Page

 

Press

Energy Save expanderar i Mälardalen

2021-05-28

För att möta en ökad efterfrågan på hållbar värmeenergiproduktion och intresse för bolagets produktkoncept med prefabricerade energicentraler i Mälardalen, förstärker Energy Save nu organisationen med extra säljresurser i området. Bostadsbyggandet är synnerligen intensivt i regionen och lockar de bästa och mest innovativa bostadsutvecklarna i landet. Etableringen är ett strategiskt viktigt steg för att öka marknadsnärvaron när bolagets nya koncept nu rullas ut över hela Skandinavien.

Energy Save tillverkar och levererar flexibla värmepumpssystem, för fasta eller tillfälliga installationer. Produkterna ger sänkta energikostnader och bidrar till en grön miljöprofil. De koncept som nu lanseras är EcoStation och TemporaryClimate inom området för prefabricerade energicentraler, samt HeatStarDX som är inriktat mot energieffektiv kyla och värme i kommersiella högeffektiva ventilationsaggregat och lämpar sig för hela fastighets- och byggbranschen.

–Marknaden i Stockholmsregionen går fortsatt starkt och här finns många av de fastighetsutvecklare, byggentreprenörer och byggherrar som vi vill nå med våra nya koncept. Därför är det ett viktigt steg för Energy Save att finnas representerade i området, säger Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef på Energy Save Systems, som står för etableringen.

Ett lokalkontor kommer inom kort att öppnas i Västerås, och först ut att förstärka Energy Saves närvaro i Mälardalsområdet är Bosse Willegard. Han har fastighetsbakgrund med lång erfarenhet som bland annat marknadschef för VVS-kedjan Bad & Värme, som VD på Mälarvillan, samt som marknadschef på MIAB Facility Service i Stockholm. Bosse har under många år även drivit egen marknadsbyrå.

–Vår utmaning är att få marknaden inom bygg och fastighet att snabbt ställa om till ett miljövänligare energislag. Närheten till kunden och kundernas marknad är viktig, precis som att kunden känner att vi på Energy Save har lokalkännedom och koll på vad som händer i regionen, säger Bosse Willegard, Energy Save Mälardalen. Planen är att rekrytera ytterligare personal till lokalkontoret i Mälardalen under 2021. Det är en del i Energy Saves långsiktiga affärsplan, som innebär att de nya koncepten för fastighets- och byggbransch sedan kommer att skalas upp och lanseras utanför Skandinavien genom det distributörsled som idag finns i 22 länder.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Niklas Hansson, Projekt och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se Bosse Willegard, Energy Save Mälardalen, bw@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.