Press Page

 

Press

2020-12-18

ES Energy Save Holding AB (“ES Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden maj – oktober, 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.energysave.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet augusti–oktober

• Nettoomsättningen ökade med 44,4% till 13,96 MSEK (9,67).

• Total omsättning ökade med 65,18% till 15,68 MSEK (9,49)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,55 MSEK (-1,19)

• Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 MSEK (-1,28 MSEK)

• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (-0,3)

Halvåret maj–oktober

• Nettoomsättningen ökade med 46,2% till 26,91 MSEK (18,40)

• Total omsättning ökade med 58,2% till 29,10 MSEK (18,45)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,00 MSEK (-2,46)

• Resultatet efter skatt uppgick till -3,59 MSEK

• Resultatet per aktie var -0,7 SEK (-0,7)

Efter ett kvartal med cirka 45 procents försäljningstillväxt jämfört med samma period 2019 ser vi fram emot ett nytt kalenderår och jag är fortsatt trygg med inriktningen i vår affär och vår position på marknaden. Under det senaste kvartalet har vi sett en tillväxt inom grundaffären och ett växande intresse för våra Plug-in-Moduler från bygg- och fastighetssektorn. Trenden är tydlig. Världen behöver hållbara fastigheter som värms upp på ett energieffektivt och miljöriktigt sätt. Och samhället prioriterar en grön återstart av ekonomin. Nyttan med vårt erbjudande blir allt tydligare på marknaden och vi har potential att spela en viktig roll i den pågående energiomställningen.

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group

Väsentliga händelser under kvartalet

• ES Groups aktie ESGR B noterades på Spotlight Stock Market den 30 september.

• ES Group har genomfört strategiskt viktiga leveranser av Plug-in-Moduler för byggvärme till maskinuthyrningsbolaget UCO i Norge och Renta i Sverige. Affärerna drivs av ES Groups konkurrenskraftiga och attraktiva erbjudande och kommande regelverksskärpningar i Norge samt Sverige avseende förbud mot oljeeldning samt klimatdeklarationer under byggprocessen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Per Wassén, som närmast kommer från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell, har nominerats till ES Energy Save Holding AB (ES Groups) styrelse för inval via extra bolagsstämma den 18 december 2020.

• Lansering av större grundkapaciteter på aggregatsidan om 45 kW per värmepump förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom klara kostnadsfördelar och möjliggörande av större totaleffektnivåer.

• Uppföljningsorder avseende ytterligare en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget UCO.

Se hela rapporten för mer information.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 08:30 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.