Press Page

 

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2022 – 31 jan 2023

2023-03-17

ES Energy Save Holding AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden november 2022 – januari 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Bolaget nådde under tredje kvartalet 2022/2023 en ny nivå och fortsätter växa med bibehållen lönsamhet. En gynnsam marknadsutveckling och ett attraktivt erbjudande gjorde tredje kvartalet till Energy Saves näst starkaste någonsin. Resurs- och kapacitets­förstärkningar under kvartalet har gjort bolaget väl rustat i den fortsatta omställningen av det europeiska energisystemet.

Delårsrapport Q3, nov 2022 – jan 2023

Tredje kvartalet nov 2022–jan 2023
• Rörelsens intäkter ökade med 146 procent till 88,5 MSEK (35,9).
• Nettoomsättningen ökade med 156 procent till 87,4 MSEK (34,1).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,3 MSEK (0,3).
• Periodens resultat uppgick till 11,0 MSEK (0,2).
• Resultat per aktie uppgick till 1,9 SEK (0,0).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –0,1 MSEK (7,3).
• Avtal tecknades med samarbetspartner som lägger till Storbritannien som ny marknad.
• Yibo Zhao utsågs till ny COO.

Perioden maj 2022–jan 2023
• Rörelsens intäkter ökade med 227 procent till 249,9 MSEK (76,5).
• Nettoomsättningen ökade med 243 procent till 248,7 MSEK (72,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,6 MSEK (-1,3).
• Periodens resultat uppgick till 33,3 MSEK (-1,9).
• Resultat per aktie uppgick till 5,7 SEK (-0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,7 MSEK (3,2).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt delvisa avyttringar gjorda av huvudägare och grundare.
• Avtal tecknat med kraftvärmeverkstillverkaren EC Power som lägger till Tyskland som ny marknad.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.