Press Page

 

Press

Energy Saves värmepumpar har certifierats i Storbritannien

2023-12-18

ES Energy Save Holding AB (publ) har genom att bli MCS-certifierade tagit ett nytt steg för att utveckla förutsättningarna på den brittiska marknaden.

I december 2023 blev Energy Saves värmepumpar certifierade enligt Microgeneration Certification Scheme, MCS.

– MCS-certifieringen är avgörande för att vi ska vara relevanta på den brittiska marknaden. Med certifieringen följer att våra produkter för villavärme och fastighetssystem finns i den databas över värmepumpar som är berättigade för statligt stöd vid installation, säger Mevludin Divovic-Hadzic som är CCO på Energy Save.

Certifikatet är ett nationellt erkänt kvalitetssäkringssystem som är framtaget av Department for Business, Energy & Industrial Strategy, för att minska användningen av fossilt bränsle i landet.

Oavsett om det gäller värmepumpar för villavärme eller kommersiella fastigheter är MCS-certifikat en förutsättning för att installationen av dem ska berättiga till statliga subventioner.

– MCS-certifikatet visar att våra produkter uppfyller höga kvalitets- och prestandakrav och bidrar därmed också till att stärka Energy Saves varumärke bland brittiska installatörer, avslutar Mevludin Divovic-Hadzic.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Helena Wachtmeister, CFO, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: hw (hw@energysave.se)@energysave.se (hw@energysave.se)

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.