Press Page

 

Press

2020-12-17

ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) har genom dotterbolaget Energy Save AS ingått överenskommelse om uppföljningsorder avseende ytterligare en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget Utleiecompagniet AS (UCO) .

ES Group har tidigare genomfört leverans av en testmodul till den norska maskinuthyraren UCO som är ett helägt dotterbolag till Skanska AS och är en av Norges ledande maskinuthyrare mot nyproduktionssektorn. Utfallet från testmodulen har nu resulterat i en ny order om ytterligare en Plug-in-Modul till ett totalt ordervärde om ca NOK 800 000. De fabriksbyggda Plug-in-Modulerna ingår i ES Groups produktkoncept TemporaryClimate.
– UCO ligger i framkant när det gäller att minska byggsektorns klimatavtryck och vill tydligt ta en tätposition inom miljöriktig byggvärme. Att företaget, efter noggrann utvärdering, väljer vår teknik- och produktplattform för att visa vägen mot ett mer hållbart byggande är otroligt inspirerande framåt, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.

UCO har valt ES Groups Plug-in-Moduler för att säkerställa en grön och miljöriktig uppvärmning och uttorkning under byggnationsfasen av projekt.
– När vi testat ES Groups Plug-in-Modul har vi varit mycket nöjda med dess funktionalitet. Vår uppfattning är att Plug-in-Modulen är i en klass för sig, med imponerade potential sett till besparingar i energi som vi behöver för att värma upp och torka ut i byggprojekten, även jämfört med andra lösningar inom förnyelsebar energiteknik. Med den här ordern ser vi fram emot att kunna erbjuda konceptet i fler byggprojekt, säger Rune Eriksen Produktsjef Byggvarme i UCO.

– För oss är affären ytterligare ett steg mot att ta en ledande roll inom det marknadssegment som nu med full kraft växer fram inom byggvärmeområdet. Det är ett paradigmskifte som uppstår då samhället börjar kräva att byggsektorn ska minska det stora klimatavtryck som uppstår redan under byggnationsfasen, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.
– Helt enligt vår gällande affärsplan vill vi inledningsvis etablera en affär för Plug-in-Moduler inom byggvärmesegmentet, för att därefter skala upp mot nyproduktionsmarknaden och det befintliga fastighetsbeståndet.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-17 16:41 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.