Press Page

 

Press

Energy Save tecknar avtal med samarbetspartner och lägger till Storbritannien som ny marknad

2022-12-09

ES Energy Save Holding AB (publ) inleder samarbete med brittiska Modutherm Ltd. Avtalet följer Energy Saves partnerskapsstrategi och bolaget har nu, med Storbritannien som ny marknad, distribution av luft/vatten-värmepumpar i 25 länder.

För Energy Save har Storbritannien länge varit en intressant marknad på grund av det stora behovet av elektrifierade uppvärmningslösningar. I november 2020 tillkännagav den dåvarande brittiska premiärministern en tio punkts-plan för en så kallad grön industriell revolution. En av punkterna var att fram till 2028 installera 4,8 miljoner värmepumpar som ersättning för fossila uppvärmningslösningar.

– De initiativ som har tagits inom EU för att dels påskynda omställningen till ett fossilfritt energisystem, dels skapa alternativ till rysk olja och gas, kommer att ha stor betydelse för antalet installerade värmepumpar. I dag finns det 17 miljoner värmepumpar installerade, men till 2030 ska det antalet ha stigit till 60 miljoner. För Storbritannien är luft/vatten-värmepumpar avgörande för att kunna ställa om, säger Christian Gulbrandsen, Group Product Manager på Energy Save.

Modutherm, Energy Saves nya partner, ingår i Modular Heating Group som etablerades 1980 och som idag drivs av de tredje generationerna av familjerna Bradley respektive Mainstone.

– Det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter som passar den brittiska marknaden och som lever upp till kraven i kommersiella projekt. Det kan till exempel handla om smart styrning för optimal effektivitet och möjligheten att kombinera flera enheter för att erbjuda en större total effekt, säger Ian Bradley, Managing Director på Modutherm Ltd.

Ett hinder för en storskalig installation av värmepumpar är kapacitetsbrist både när det gäller installatörer och konsulttjänster för projektutveckling.

– Våra värmepumpar är lätta att installera och digitaliseringen av vårt erbjudande kapar många led i beslutsprocessen som annars skulle ha krävt omfattande konsultinsatser, säger Christian Gulbrandsen.

Energy Save är sedan januari 2021 med i medlemsorganisationen Sustainable Heating and Cooling by Sweden. Det samarbetet har skapat intressanta möjligheter på den brittiska marknaden.

– Deltagandet har gett oss möjlighet att knyta kontakt med potentiella partners, kunder och distributörer. Överenskommelsen med Modutherm är resultatet av de olika initiativ som vi har tagit i Storbritannien, avslutar Christian Gulbrandsen.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Christian Gulbrandsen, Group Product Manager, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon +47 (0) 906 99 322 E-post: cg@energysave.no

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.