Press Page

 

Press

Energy Saves värmepumpar godkända för installation i smarta elnät

2023-11-30

ES Energy Save Holding AB (Publ) har fått certifikat på att bolagets produkter är godkända att integreras i smarta elnät, så kallade smart grids. Certifieringen SG Ready innebär att värmepumparna exempelvis kan användas för att balansera elnät vars kapacitet är otillräcklig.

Ett smart elnät använder avancerad teknik för att övervaka och styra distributionen av elektricitet, vilket möjliggör effektivare, pålitligare och mer hållbara elsystem. För att en värmepump ska vara SG Ready behöver styrförmågan i värmepumpen kunna hantera externa styrsignaler från t.ex. nätägaren, aggregatorer eller andra liknande aktörer för att möjliggöra att värmepumpen blir en resurs att tillgå i elnäten.

– Smarta elnät blir alltmer intressant i takt med att efterfrågan på elektricitet stiger snabbare än elnätens kapacitet. Digitaliseringen av värmepumpstekniken gör att vi kan öka flexibiliteten och styrbarheten i lokala elnät för att optimera användningen av el. Våra värmepumpar blir på så sätt centrala för utvecklingen av hållbara elnät, säger Mevludin Divovic-Hadzic, CCO på Energy Save.

Certifieringen SG Ready gäller i hela Europa men är ett ursprungligen tyskt initiativ framtaget av BWP, den tyska värmepumpsföreningen. Tillsammans med en Heat Pump KEYMARK Certification utgör SG Ready grunden för att listas på den så kallade BAFA-listan.

– I Tyskland är det nödvändigt att vara uppsatt på BAFA-listan, eftersom det endast är dessa värmepumpar som är kvalificerade för finansiellt stöd. I och med certifikatet SG Ready har Energy Save nu kunnat ansöka om att få vara med på BAFA-listan, vilket är ett strategiskt steg för att kunna expandera vår verksamhet i Tyskland, avslutar Mevludin Divovic-Hadzic.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.