Press Page

 

Press

Energy Save uttaget till acceleratorprogram i USA

2024-06-19

Skyline är ett program för svenska små- och medelstora företag som erbjuder energi- och klimatlösningar. Energy Save har i dagarna blivit uttaget till att delta i detta program vilket kommer att stödja bolagets expansion i USA.

Programmet drivs av Energimyndigheten och vänder sig till företag med erbjudanden som kan bidra till en smartare och energisnålare infrastruktur och som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

– Vi ser positivt på den amerikanska marknaden, och hoppas på att kunna etablera oss på samma effektiva sätt i linje med vår partnerskapsstrategi som vi gjort först i Skandinavien och därefter i övriga Europa. Vårt erbjudande med styrbara och energieffektiva värmepumpar är starkt också i USA, säger Fredrik Sävenstrand vd för ES Energy Save Holding AB (publ).

Energy Save är etablerade i 28 länder genom partnerskap och distributionsavtal, och USA är en stor och intressant marknad. Det stöd som Energimyndigheten genom Skyline erbjuder handlar om information om den amerikanska marknaden, men också nätverksmöjligheter med potentiella kunder som till exempel fastighetsägare, projekt- och fastighetsutvecklare i New York.

På plats i New York samarbetar Energimyndigheten med Svensk-amerikanska Handelskammaren och Build Edison, som är en strategisk konsultpartner inom cleantech med lång erfarenhet av att stötta bolag med klimatinnovationer inom fastighet i deras tillväxtresa.

I och med Inflation Reduction Act har USA lagt grunden för en storskalig omställning av det amerikanska energisystemet. Fastighetssektorn i USA står för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen. Precis som i Europa är det avgörande att gå över till klimatsmarta alternativ för uppvärmning av villor och kommersiella fastigheter om det ska vara möjligt att nå de globala klimatmålen, avslutar Fredrik Sävenstrand.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.