Press Page

 

Press

2022-02-07

Den amerikanska patentmyndigheten, USPTO, meddelade den 24:e januari att Energy Saves patentansökan för bolagets Plug-in-Moduler i USA godkänns.

Genom ett skriftligt meddelande från USPTO, den amerikanska patentmyndigheten, den 24:e januari, framgick att patentansökan för Energy Saves Plug-in-Moduler godkänns. Patentet öppnar för framtida möjligheter på den amerikanska marknaden för Energy Saves värmepumpsbaserade prefabricerade energicentraler.

 – Den amerikanska marknaden har goda förutsättningar att bli en stor och viktig marknad för innovativ, svensk energiteknik som bidrar till energiomställningen från fossilt till förnyelsebart. Den konceptplattform som skyddas av vårt patent innebär är en bra grund för att kommande kommersiella samarbetsavtal, säger Fredrik Sävenstrand, VD på Energy Save.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.