Press Page

 

Press

2021-03-05

Energy Save har ingått samarbetsavtal med Rodrigo Fuentes och Inmobiliaria Simbiosiss spa., distributör och bostadsutvecklare i Chile. Plug-in-Modulen har potential att fylla ett stort behov av miljöriktiga, högkvalitativa och kostnadseffektiva värmepumpstationer.

Chile är en industrimotor i Sydamerika och flera faktorer, till exempel inkommande flyktingströmmar, har skapat ett stort behov av nya fastigheter. Traditionellt har förbränning av skog varit bränsle för värmesystem till fastigheter, vilket får stora miljökonsekvenser. Till exempel skapar det mycket smog i storstäder som Santiago de Chile. Myndigheter i Chile och CORFO, motsvarigheten till den svenska Energimyndigheten, vill satsa på ny grön och klimatsmart teknik. 

– Det finns ett stort intresse för värmepumpar i Chile. Klimatet ställer höga krav på produkterna, de måste kunna leverera både värme och kyla på ett energieffektivt sätt, eftersom vi har kalla vintrar, varma somrar och perioder av växlande temperaturer, säger Rodrigo Fuentes som är konsult för Simbiosiss spa. och byggfirman BauMax. 

– Det finns flera aspekter som gör att Energy Saves produkter passar bra för byggare och fastighetsförvaltare i Chile. Dels behövs energieffektiva lösningar som verkligen funkar och vi har ökande miljökrav som ställer allt högre krav på värme- och kylsystem. Att platsbygga värmepumpsystem i fastigheter tar tid och ställer höga krav på rörmokare, elektriker och andra hantverkare. Energy Saves koncept med Plug-in-Moduler effektiviserar och kvalitetssäkrar processen genom att energicentralerna byggs på löpande band i fabrik. Vid leverans är de klara att pluggas in och driftsättas både i nybygge och befintlig fastighet. Sverige håller en internationellt hög standard inom den här typen av installationer och Plug-in-Modulerna är konstruerade efter denna höga standard.

– Vår teknik leder till minskat klimatavtryck och säkerställer att installationer kan göras effektivt och kvalitetssäkert även när Plug-in-Modulerna levereras till andra kontinenter, det spelar ingen roll om tekniken används i Falköping eller i Santiago de Chile, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group.

– Chile är, precis som Sverige, ett avlångt land, och har olika geografiska behov av att värma och kyla byggnader på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Våra Plug-in-Moduler passar perfekt för att fylla det behovet och vår ambition är att det distributörsavtal vi skrivits, och att samarbetet med Rodrigo Fuentes, ska leda till konkreta affärer.  

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.