Press Page

 

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2023 – 31 jan 2024

2024-03-15

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2023 – jan 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q3


Maj 2023–januari 2024


Positiv omsättningsutveckling när marknaden viker visar på styrkan i vår strategi.


Tredje kvartalet: november 2023–januari 2024
• Rörelsens intäkter minskade med 41 procent till 52,0 MSEK (88,5).
• Nettoomsättningen minskade med 42 procent till 50,3 MSEK (87,4).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till −7,4 (14,3).
• Kvartalets resultat uppgick till −7,7 MSEK (11,0).
• Resultat per aktie uppgick till −1,2 SEK (1,9).
• Det operativa kassaflödet uppgick till −2,6 MSEK (−0,1).
• Genomförde en investering i ny fabrik i Turkiet.
• Utsåg ny vice VD och ny CCO för koncernen.
 

Perioden: maj 2023–januari 2024
• Rörelsens intäkter minskade med 52 procent till 119,4 MSEK (249,9).
• Nettoomsättningen minskade med 55 procent till 111,1 MSEK (248,7).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till −21,6 MSEK (42,6).
• Periodens resultat uppgick till −22,0 MSEK (33,3).
• Resultat per aktie uppgick till −3,3 SEK (5,7).
• Det operativa kassaflödet uppgick till −28,7 MSEK (8,7).

Klicka här för att se bolagets film om rapporten. 


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-15 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.