Press Page

 

Press

Energy Save tecknar ramavtal med Skanska Rakennuskone i Finland

2021-10-20

Energy Save Holding AB (publ) har tecknat ramavtal med Skanska Rakennuskone OY och den inledande leveransen är en mobil värmepumpscentral, en så kallad Plug-in-Modul, för användning i Skanskas byggverksamhet på den finländska marknaden. Ramavtalets löptid är 14 månader med möjlighet till förlängning om ytterligare 12 månader.

Byggvärmesegmentet är ett av Energy Saves strategiska tillväxtområden och affären med Skanska Rakennuskone OY utgör Energy Saves första affär på den finländska marknaden. Energy Saves Plug-in-Moduler finns därmed representerade i Sverige, Norge och Finland.

Affären omfattar inledningsvis en prefabricerad, mobil Plug-in-Modul av modellen ES HeatBox Hydro 90 med luft/vatten-teknik. Modulen är ett komplett system som svarar mot tillfälliga behov av värme, kyla och torkning på exempelvis byggarbetsplatser.

– HeatBox Hydro 90 är baserad på värmepumpar med senaste EVI teknik som möjliggör höga effektuttag och höga framledningstemperaturer vid låga utomhustemperaturer och är direkt framtagen för att matcha behovet på byggarbetsplatser. Modulen är enkel att installera med komplett övervakning vilket ökar produktens konkurrenskraft inom det nordiska byggvärmesegmentet, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

Affären är en startleverans till marknadsvärde, och leverans är planerad under oktober månad 2021. Försäljningen har en begränsad påverkan på Energy Saves resultat, men innebär ett första steg in på den finländska marknaden och ett nästa steg för bolagets satsning på temporär värme. Enligt avtalet har Skanska Rakennuskone OY möjlighet att beställa fler moduler enligt en redan fastställd volymbaserad prismodell.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 11:20 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.