Press Page

 

Press

Komplettering: Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-09-01

Komplettering avseende ordervärde och leverans av uppföljningsorder.

Tidigare utsänt pressmeddelande kompletteras härmed avseende uppgifter om ordervärde och leverans. 

Affären genomförs under det innevarande brutna räkenskapsårets andra kvartal (augusti till oktober 2022) till ett totalt ordervärde om ca NOK 1 600 000 och bidrar positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden. Leverans kommer att ske under september till oktober 2022.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.