Press Page

 

Press

Nyskapande värmepumpscentraler på löpande band

Följande finns att läsa i en annons i Ny Teknik från den 27 augusti 2020: 

Sedan 2009 har Energy Save levererat över 10 000 luft/vatten-värmepumpar till villor och mindre fastigheter. Nu har de lanserat ett innovativt koncept för kommersiella fastigheter baserat på den miljövänliga tekniken.
– Totalkostnaden för att värma fastigheter på ett miljöriktigt sätt är alldeles för hög. Med våra prefabricerade energicentraler kan även större bostadshus och kommersiella fastigheter värmas upp på ett billigare, miljövänligare och mer effektivt sätt, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

Idag platsbyggs värmepumpsystem i fastigheter vilket tar tid och kräver omständlig samordning mellan rörmokare, elektriker och andra hantverkare. Energy Saves nya koncept effektiviserar och kvalitetssäkrar processen avsevärt genom att energicentralerna byggs på löpande band i fabrik. Vid leverans är de klara att pluggas in och driftsättas både i nybygge och befintlig fastighet.

– Vi industrialiserar den del av projekt som är krångligast och dyrast att bygga sett till kostnad per kvadratmeter. Vi gör god svensk miljöteknik konkurrenskraftig och tillgänglig för en mer hållbar global samhällsbyggnad, säger Fredrik Sävenstrand.

Tidpunkten är rätt för det nya konceptet enligt Fredrik Sävenstrand. Han förklarar att lagar och riktlinjer från svenska myndigheter och EU ställer allt hårdare krav på fastigheters minskade klimatavtryck. Luft/vatten-tekniken är ett grönt och konkurrenskraftigt alternativ för uppvärmning eftersom utomhusluft och grön el används som energikällor. Men tanken är inte främst att konkurrera ut alternativ som fjärrvärme eller bergvärme. Samhället står inför en energiomställning där olika hållbara energikällor ska kunna kombineras och samverka även i enskilda fastigheter. HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg är ett projekt som vill visa vägen dit. I projektet har Energy Save levererat systemet ES NordFlex, där luft/vatten-värmepumpsteknik integreras med fjärrvärme med syftet att skapa smarta integrerade energisystem.

– Genom en smart styrning kan det flexibla värmepumpssystemet integreras med användningen av andra energikällor för att optimera fastighetens energiförsörjning på ett kostnadseffektivt, miljövänligt och hållbart sätt, säger Lars Olsson, som tidigare jobbat som VD för bolag inom Göteborg Energi och nu är rådgivare åt Energy Save.
Han förklarar att Energy Saves prefabricerade system med luft/vatten-teknik och energilager har stor potential att effektivt värma och kyla, både nya och befintliga fastigheter, med en reducerad påverkan på miljö och klimat. Projektet på HSB Living Lab visar att det flexibla systemet i varje stund kan regleras så att elnätet belastas minimalt och resurseffektivt.

– Vi kan styra så att värmepumparna körs på tider med låg nätbelastning och att uppvärmt vatten lagras för att användas senare. Därmed skapar Energy Saves värmesystem stora möjligheter för samhället och en tydlig nytta både för elnätsbolag och enskilda fastighetsägare, säger Lars Olsson.

Faktaruta:

Bostäder- och service är den mest energislukande sektorn i Sverige och där går 53 procent av energin till uppvärmning av fastigheter. EU har slagit fast att energianvändning i byggnader ska minska med 20% till år 2020. Värmepumpar är ett bra alternativ för uppvärmning, både miljömässigt och driftekonomiskt. De hämtar sin energi från solen vilken lagras i berget, jorden, vattnet och luften och är förnyelsebar. 

Relaterade länkar

 

Newsletters

2020-03-20

Announcement from Energy Save COVID-19
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.