Press Page

 

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2023 – 31 okt 2023

2023-12-19

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2023 – okt 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q2

Maj–oktober 2023

Strategisk positionering på en avvaktande marknad

Andra kvartalet augusti–oktober 2023
• Rörelsens intäkter minskade med 65 procent till 38,1 MSEK (108,8).
• Nettoomsättningen minskade med 70 procent till 33,4 MSEK (109,9).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,5 MSEK (21,3).
• Kvartalets resultat uppgick till -5,4 MSEK (15,6).
• Resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK (2,7).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 21,4 MSEK (0,7).
• Energy Save förstärkte styrelsen med Maha Bouzeid och Julia Norinder.
• Energy Save utökade sitt distributionsnät i Europa med två nya marknader.
• Licensavtal med Aira signerades.
• Energy Save bytte lista och noterades på Nasdaq First North Growth Market.
• Minoritetsdelägare köptes ut från dotterbolaget ES System AB.

Perioden maj–oktober 2023
• Rörelsens intäkter minskade med 58 procent till 67,4 MSEK (161,4).
• Nettoomsättningen minskade med 62 procent till 60,8 MSEK (161,3).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,2 MSEK (28,3).
• Kvartalets resultat uppgick till -14,3 MSEK (22,4).
• Resultat per aktie uppgick till -2,2 SEK (3,9).
• Det operativa kassaflödet uppgick till -13,1 MSEK (8,8).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Investering i ny fabrik i Turkiet.
• Ny vice VD och ny CCO utsågs för koncernen.

Klicka här för att se Bolagets film om rapporten


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-19 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.